Östra Göinge
Centerpartiet lokalt
 • / Verksamhet 2019

Verksamhet 2019

Verksamhetsplan för 2019. -
Vår verksamhetsplanen innehåller de punkter
som Centerpartiet gick till val på förra året;

1. Fler jobb
2. En trygg skola med ökade kunskaper
3. Hälsa och omsorg för våra äldre
4. Utveckling av byar och landsbygd
5. Miljö och klimat.

Det politiska landskapet har förändrats mycket i Sverige sen valet 2019 och nya konstellationer har uppstått. Vi ser positivt på att fortsätta det samarbete som varit framgångsrikt för Östra Göinge tillsammans…

 

Filtrera arkiv:
 1. Investeraravdraget stärker entreprenörerna

  Idag den 1 december införs investeraravdraget, en reform Centerpartiet drivit i budgetförhandlingarna som kommer att stärka aktiva entreprenörer.


  Centerpartiet arbetar aktivt för en politik som stärker entreprenörer och aktiva ägare. Ett led i detta arbete är investeraravdraget, som införs idag den 1 december.
  Investeraravdraget innebär att du som är fysisk person och förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek när det bildas eller vid en nyemission (eller tillskott i form av medlems- eller förlagsinsats till en ekonomisk förening) får dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital.
  Du får högst dra av 650 000 kronor per år, vilket motsvarar andelar som du förvärvat för 1,3 miljoner kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.
  Ett av de många småföretag som kan växa tack vare investeraravdraget är 4Dialog, ett företag som skapar interaktiva verktyg för medborgardialog. Företaget har bland annat tagit fram en simulering av hur ett framtida Sundbyberg kan se ut, för att politiker och tjänstemän ska kunna utveckla idén tillsammans med kommuninvånarna.
  - Vi behöver få in ytterligare kapital i företaget för att kunan växa och planerar för en nyemission. Vi är säkra på att investeraravdraget kommer att underlätta denna vilket innebär att vi kan fortsätta att växa, säger Christer Lindström, VD på 4Dialog.
  Fyra av fem nya jobb skapas idag i mindre företag. Därför är det viktigt för Centerpartiet att fortsätta att stärka de entreprenörer som skapar en hållbar tillväxt.
 2. Centerpartiet vill återvinna mer elektronikskrot

  Vi lämnar efter oss allt mer elektronikskrot. I skrotet finns många värdefulla och sällsynta metaller som skulle kunna återvinnas. Centerpartiet driver på för mer återvinning av metaller och råvaror.


  Idag uppmärksammas det växande berg av elektronikskrot som är följden av vår moderna livsstil. IT-samhället har inneburit mycket positivt i form av flexibelt arbete och bättre kommunikationer. Samtidigt finns det en baksida, nämligen det som blir kvar när våra elektroniska prylar har gjort sitt.
  Förra året lämnade vi efter oss i genomsnitt 7 kg elektronikskrot per person i världen - totalt 50 miljoner ton. I Sverige skapade vi ungefär 25 kg elektronikskrot per person under 2012. Glädjande nog samlade vi i Sverige in 15,47 kg av detta för återvinning, vilket är en hög siffra - kravet från EU är att minst 4 kg per person och år ska samlas in.
  Det finns dock nästan 10 kg per person kvar att samla in och återvinna. Det har Centerpartiet tagit fasta på och i september beslutade regeringen att uppdra till Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket att genomföra en analys av utvinnings- och återvinningspotentialen för metaller och mineraler i Sverige. Senast om ett år ska resultatet av analysen presenteras.
  - Återvinning och återutnyttjande är mest energieffektivt och skonsamt för miljön. Återvinning och återutnyttjande av metaller i Sverige både kan och behöver öka, sade näringsminister Annie Lööf i samband med att satsningen presenterades.
  EU har ett stort importbehov av sällsynta jordartsmetaller som används i bland annat tillverkning av vindkraftverk och elbilar. EU-kommissionen har tidigare publicerat en sammanställning av metall- och mineralråvaror som är kritiska för EU. Det är en motsvarande analys som nu ska genomföras i Sverige.
  Resultatet av kartläggningen ska kunna användas som underlag för att främja en mer resurseffektiv användning av svenska metall- och mineralresurser och för att öka återvinningen av exempelvis elektronikskrot i Sverige. Det långsiktiga målet är att inget återvinningsbart material slängs på soptippen. Det är en hållbar politik för miljö och tillväxt.
Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.