Var en syster!

Våld syns inte alltid. Vågar du se?

Våld mot kvinnor är ett av våra största folkhälsoproblem och beräknas kosta samhället sex miljarder kronor om året. Våldet drabbar kvinnor i alla åldrar, från alla bakgrunder och samhällsklasser. Våldet är något som berör oss alla. Trots detta osynliggörs ofta våld mot kvinnor eller negligeras som en privat angelägenhet. Våld mot kvinnor angår hela samhället. Vi vill öka kunskapen om våld mot kvinnor så att ingen kan blunda för det som sker. I Sverige mördas, enligt BRÅ, i snitt 13 kvinnor varje år av sin tidigare eller nuvarande partner. I flera fall då kvinnor mördats framgår det ofta i efterhand att den utsatta kvinnan gjort flera försök att anmäla förövaren. Det är ett stort misslyckande att samhället inte kunnat se och förebygga det dödliga våldet. Delta i kampanjen under #varensyster

Centerkvinnorna vill
• Att det införs en Lex-Lotta lag som innehåller; - Tillsättande av en haverikommission som granskar fall där kvinnor dödats av en närstående och eventuella brister från myndigheter. - Att det ställs högre krav på myndigheters samverkan vid dessa ärenden. • Att det frigörs fler platser på skyddade boenden.
Centerkvinnorna/
Glimåkra - Broby Centerkvinnor
Ordf. Ingrid Johansson