Covid-19 information

Här nedan information om vad som gäller i dagsläget på förekommen anledning om Convid-19 (16/3-20)

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i samhället i Sverige som mycket hög!
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas därför att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.

Läs med här