Östra Göinge
Centerpartiet lokalt

Kretsmöte

Välkommen på kretsmöte kl. 18,30

Alla intresserade är välkomna på våra kretsmöten! Där behandlar vi aktuella, kommunala frågor samt fikar.