Fiber till alla

Vill du ha möjligheten till snabbare bredband i ditt hem? Cetern vill att alla även utanför Perstorps tätort ska få möjlighet att ansluta till fiber. För att göra detta möjligt behöver vi ditt stöd

Vad kan du göra?

Frågan kommeer tas upp i Perstorps kommunfullmäkteige i höst, kom på mötet och visa ditt stöd och/eller skicka din åsikt till oss innan så att vi i Centern kan visa det. Hör av dig till bengt.marntell@telia.com

Hur kan vi få fiber utanför tätorten?

Bredbandsföretaget Ip only gräver ner fiber om det är minst 60% av invånarena i ett område som ansluter sig. Anslutningskostnaden är idag mellan 17-24 000:-

I våras gjorde kommunen en undersökningom intresset för fiber på landsbygden, av de som svarade på undersökningen var över 50% intresserade av att få fiberanslutning. Det tyder på att det finns områden utanför tätorten som har stort intresse för fiber. Centern anser därför att kommunen ska g vidare i frågan.

Varför är det så bra med fiber?

Fiber är en viktig del av dragens vardagsliv och kommer bara att bli allt viktigare för både unga och äldre. Här är bara några exempel på varför:

  • Telia kommer att stäng ner telefonnätet i Sverige. Fasta telefoner ersätts då helt av mobiltelefoner. För er som inte har tillräckligt bra mobiltäckning ger fiber ett bättre och mer pålitligt alternativ.
  • Genom fiber kan äldre få stöd av teknink som hjälper en att bo kvar i sitt hem längre, som t.ex. trygghetslarm eller medicinska larm som är direktuppkopplade till stödfunktoiner.
  • Skolorna förutsätter att elever har tillgång till ett snabbt inrernet för att kunna göra sina hemuppgifter
  • Fiber är viktig del av dagens infrastruktur som även landsbygen har rätt till.