Förstagångsväljare

Ben

Grattis, i år får du rösta för första gången!

Det är så viktigt att just du gör din stämma hörd och röstar i valet.

Vi lever i en demokrati och kan vara med och påverka. 70 % av jordens befolkning kan inte det, därför dom lever i ett icke demokratiskt land. Demokrati innebär ansvar - ta det ansvaret och var med och påverka hur du vill att Sverige, din region och kommun skall fungera! Det är så du vårdar den demokratiska processen och värnar om alla människor lika värda och rättigheter.

Just detta val är extra viktigt. Det blåser högerpopulistiska vindar i Sverige och hela världen. Vi i Centerpartiet väljer öppenhet och framtidstro när andra väljer slutenhet och rädsla för det nya och okända. Vi tror på människors egen kraft att göra skillnad för sig själv och andra. Och i alla belut utgår vi alltid ifrån att alla människor har lika värde och behandlas likvärdigt. Därför hoppas vi på din röst den 11 september.

Vi vill att det skall fungera att leva hela livet i hela Simrishamns kommun och vi vill att kommunen växer - att fler väljer att bo i vår kommun, fler med olika bakgrund, kompetens och i olika åldrar.

Centerpartiets fokusområden för att utveckla Simrishamns kommun är: klimat och miljö, landsbygdsfrågor, företagande, utbildning och livslångt lärande, vård och omsorg, kultur och föreningsliv. Du kan läsa mer om detta i vårt valprogram under: Val 2022

Simrishamns kommun ska vara en trygg plats att bo och verka i. För att motverka en negativ sam-hällsutveckling arbetar vi aktivt för att vända oro och rädsla till hopp och framtidstro. Mycket av sam-hällsklimatet och debatten skapar känslor av otrygghet och utsatthet. Bra och ljusa utomhusmiljöer, nätverk och aktiviteter, medborgardialoger och medbestämmande är viktiga delar för att öka tryggheten.

Centerpartiet vill skapa ett samhälle där människor hjälps åt och kan lita på varandra. Att känna trygghet är ett av våra grundläggande behov som gör att vi kan må bra, utvecklas och ta hand om oss själva och varandra.

Centerpartiet behöver din röst så att vi tillsammans kan göra det bästa för hela Simrishamns kommun.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.