Valda FÖR Centerpartiet i Simrishamn

Här kan du läsa mer om den politiska organisationen i Simrishamn: https://www.simrishamn.se/politik-och-paverkan


Kommunfullmäktige: Ordinarie samt 1:e vice ordförande Henrik Mårtensson, Carl-Göran Svensson, Anita Svensson. Ersättare Anna Ling

Kommunstyrelsen: Ordinarie Mats Bengtsson. Ersättare Henrik Mårtensson och Anna Ling

Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAu): Ordinarie Mats Bengtsson

Socialnämnden: Ordinarie Anita Svensson. Ersättare Monica Jacobsson Höckert

Individ- och Familjeutskottet (IFu): Ersättare Anita Svensson

Barn- och Ungdomsnämnden (BUN): Ordinarie Gunilla Carlekrantz. Ersättare: Anna Ling

Byggnadsnämnden: Ordinarie Jan Persson. Ersättare Anders Turesson

Kultur- och Fritidsnämnden: Ordinarie Carin Åström. Ersättare Monica Jacobsson Höckert

Samhällsplaneringsnämnden: Ordinarie samt ordförande Carl-Göran Svensson. Ersättare  Lasse Göransson och Mikael Stamming


Simrishamnsbostäder (SIMBO): Ordinarie samt ordförande Bertil Bjerstam

Simrishamns Näringsutveckling AB (SINAB): Ordinarie samt ordförande Bertil Bjerstam


Miljöförbundet: Henrik Mårtensson

Revision: Maria Carlsson

Nämndeman Tingsrätten: Anna Månsson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.