Jordbruket blöder

Läget inom svenskt jordbruk är allvarligt

Orsaken är de kraftigt stigande kostnaderna vi sett på el, bränsle, konstgödsel och soja. Det är därför mycket glädjande att det nu kommer kraftfulla insatser för att rädda svenska jordbrukare ur den ekonomiska kris många drabbats hårt av.

· Förslaget om en nödmiljard är precis vad Centerpartiet drivit på för, och kommer att göra stor skillnad för svenska bönder. Framöver behövs även ytterligare satsningar på landsbygdsprogrammet, för att stärka jordbrukets konkurrenskraft på lång sikt.

· Centerpartiet har också tidigare lagt fram förslag om ett grönt åtgärdsprogram för hela landet, för att tackla de ökade kostnaderna för företag och hushåll på Sveriges lands- och glesbygder. Genom flera förslag vill vi sänka utsläppen för transportsektorn, göra det billigare att bli miljövänlig på landsbygden och underlätta för människor som behöver bilen i sin vardag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.