gruppmöte

Alla medlemmar välkomna

På gruppmötet träffas företrädare för alla partier i Femklövern och diskuterar hur vi gemensamt ska ställa oss i olika frågor. Ett bra tillfälle att lära sig hur demokrati fungerar i verkligheten och vara med och komma med inspel.

Gruppmötet inleds med att vi i Centerpartiet först träffas kl 18 och gemensamt går igenom dagens frågor och från kl 19 träffas alla partier i femklövern.