Sjöbo
Centerpartiet lokalt

Henric Sjöstrand

Personbild


Ledamot Familjenämnden Sjöbo

Ers Kommunfullmäktige Sjöbo

Ers Kollektivtrafiknämnden Region Skåne

Ledamot kretsstyrelsen Sjöbo


Webbredigerare

Kontakta Henric Sjöstrand

Kontakta Henric

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....