Ett Tryggare Skurup

En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara rädda för att vi ska bli utsatta för brott. Vi ska kunna somna utan att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning eller andra övergrepp. Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande för alla människor och i alla delar av Sverige. Polisen ska vara närvarande och synlig.

En av de allra viktigaste sakerna för att människor ska känna sig trygga är en fungerande polis.

Polisen ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisen ska vara synlig. Färre brott ska begås. Fler brott ska klaras upp. Kampen mot narkotika och våld måste intensifieras. Som det ser ut idag finns det för få poliser i vårt land.

Centerpartiet vill utbilda och anställa ytterligare 2000 poliser.

Polisstation i Skurup är viktigt för att polisen ska klara sitt uppdrag och för att människor ska känna sig trygga! Därför är det jätteviktigt att den får finnas kvar!

Trygghet är också att veta att vården finns där när vi behöver den. Att barnens vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi behöver och att samhällets skyddsnät finns för oss om vi behöver det. Det ställer krav på tillräckligt med händer i vården, att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har goda arbe

Centerpartiet vill:

  • Anställa eller hyra in kommunala trygghetsvärdar.
  • Satsa på fältsekreterare.
  • Öka kameraövervakningen på strategiska platser.
  • Öka tillgängligheten till vården bl.a. genom bättre öppettider på vårdcentralen.
  • Ha fler kommunpoliser.
  • Öka trygghetstänket i samhällsplanering.