Trygghet och kvalitet i vård och omsorg

Liksom inom övriga områden är valfrihet ett honnörsord för Centerpartiet när det gäller kommunens äldreomsorg. De som vill bo kvar hemma ska kunna göra detta med hjälp av en väl fungerande hemtjänst. Trygghetsboende efterfrågas allt mer och bör finnas i alla kommunens tätorter. Privata byggare av dessa är lika välkomna som Skurupshem. Det kommer också att behövas fler platser i särskilt boende allt eftersom andelen äldre i kommunen ökar. De som vill ska kunna flytta till Flintebro, Lillgården och Bruksgården utan långa väntetider. Trygghet är lika viktigt som valfrihet. Och att kunna leva ett värdigt och innehållsrikt liv på äldre dar med bra boenden och omhändertagande.

Centerpartiet vill:

  • att alla som söker hjälp ska få ett gott bemötande och ska ha lätt att få telefonkontakt.
  • ha god tillgänglighet när det gäller vårdplatser.
  • införa fritt vårdval när det krävs fyra eller fler besök av hemtjänsten.
  • ha fritt vårdval, med rätt att flytta till särskilt boende vid 85 års ålder eller äldre.
  • att parboendegaranti erbjuds, par som önskar ska få bo tillsammans livet ut.
  • att det ges rätt till enskilt rum vid korttidsboende.
  • ha gratis läkarsamtal för äldre över 75 år, för att diskutera hälsotillstånd och livskvalitet.
  • att det är omväxling och valfrihet i dagverksamheten efter brukarnas önskemål.
  • låta bygga fler trygghetsboende i alla kommunens tätorter.