Är M rädda för att visa vad de vill?

Har M + SD ingen ambition till att utveckla den kommunala servicen? Om de har det, varför har de inte satt några mål med sin budget?

I en normal offentlig förvaltning sätter politiken upp mål för verksamheten det kommande året. Man fördelar en summa pengar och säger vilket mål man förväntar sig pengarna ska uppnå.

Så gör man inte längre i Staffanstorp. Varför då?

Moderaterna, ivrigt påhejade av Sverigedemokraterna, lägger nu fram ett budgetförslag för 2021 där man fördelar kommunalskatten till de olika nämnder som svarar för den kommunala verksamheten. Totalt cirka 1,5 miljarder kronor. Men inte ett ord sägs om vad man förväntas få för pengarna.

Varför?

Varje nämnd kommer vid senare tillfälle besluta om hur man ska sprida pengarna inom sitt arbetsområde. Kommunstyrelsen har fattat beslut för 2021 men ingenstans står vilka mål man har med pengarna. Tjänstemännens beskrivning av verksamheten finns men från politikerna är det tyst.

Har M- och SD-politiker ingen målsättning för kommunen? Vi i Centerpartiet vill satsa mer på miljöarbete, mindre barngrupper i förskolan, belysning på vägar utanför tätorten, ja listan kan göras lång.

Politik är att vilja. Varför visar M inte vad de vill? Eller är man rädd för att visa vad man vill?

Yvonne Nilsson

Centerpartiet

Relaterade nyheter