barn och unga ska framåt

Karolina Olsson

Karolina Olsson, kandidat till Kommunfullmäktige

 Då dagens barn och ungdomar är vår framtid måste vi se till att skolan är en trygg och harmonisk plats där alla kan föra sin talan och utvecklas i sin egen takt, säger Karolina Olsson, Grevie

Där lärare och elever har ett gott samarbete. Man måste redan i tidigt stadium fånga de elever som behöver extra stöd och då krävs det fler specialpedagoger redan i förskoleklass.

Tryggheten för Staffanstorp framåt!

Daniel Neving

Att kunna känna sig trygg på gator och torg är en självklarhet, säger Daniel Neving, Grevie

Genom fler övervaknings-kameror och en starkare fältgrupp vill vi skapa ett tryggare samhälle. Vi vill ge både barn och vuxna en meningsfull fritid med ett fungerande föreningsliv för alla målgrupper, och inspirerande fritidsgårdar som blir en naturlig samlingsplats för våra ungdomar!

Ett brett kulturliv tillgängligt för alla

Britt-Marie Jobacker

Britt-Marie Jobacker

 

Det är viktigt med ett rikt och omväxlande kulturutbud.

Alla människor ska ha möjlighet att skapa egen kultur. Det ska inte spela någon roll var du bor, om du är född i ett annat land eller om du har ett funktionshinder. Kultur ska vara tillgänglig för alla.

Det skall finnas attraktiva mötesplatser i kommunen – där vi kan uppleva teater, konst, föreläsningar och kunna mötas i demokratiska samtal.

 

 

Besök på biblioteket

Besök på biblioteket

 

Vi värnar landsbygden och vill ha en levande kommun i alla kommundelar.

Vi kommer att arbeta för ökad kvalitet i äldreomsorgen.

Vi vill ha bättre underhåll av gator och grönområden, samt ha bra ljus och stor trygghet i våra tätorter.

Vi jobbar för att det byggs varierat boende, bl.a. fler hyresrätter.

Vi vill ha ökad kvalitet inom barnomsorg och skola, så att det blir en trygg och harmonisk plats för alla barn och unga att utvecklas på.

Vi värnar den goda jordbruksmarken för matproduktion. Vi ska göra långsiktiga och lönsamma miljöinvesteringar.

Vi jobbar för att det ska finnas ett rikt och omväxlande kulturutbud.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.