Reservation Fördjupad översiktsplan

Höje å

Fördjupad översiktsplan Knästorp - Flackarp - Trolleberg

 Vi i Centerpartiet reserverar oss mot att det utarbetas en fördjupad översiktsplan över området Flackarp-Knästorp av följande skäl:

  • Området omfattar den högst klassade jordbruksmarken i landet, vilket är en ändlig resurs som skall bevaras
  • Byarna Knästorp och Flackarp har en unik kulturmiljö som skall bevaras
  • Området längs Höjeå har strandskydd, vilket är en tillgång för det rörliga friluftslivet
  • Länsstyrelsen har belagt delar av området med landskapsbildsskydd

Staffanstorp 2016-11-28

CENTERPARTIET

Yvonne Nilsson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.