• / Enkät

Enkät

INFORMATION
Nedan följer en enkät som vi skickar ut till samtliga kretsar i Skåne. Enkäten är en inventering vi gör för att få reda på hur det står till med kommunikationsarbetet lokalt i våra kretsar. Den information vi får ut av denna inventering kommer vi sedan att använda i vårt arbete för att utveckla och förbättra vår gemensamma kommunikationsstrategi. Din input är värdefull för att vi ska kunna göra ett bra fortsatt arbete och rusta vårt distrikt för en kommunikativt framgångsrik valrörelse 2022.
Har din krets idag någon som ansvarar för kommunikationen lokalt?
Har din krets idag någon som ansvarar för kommunikationen lokalt?
Har din krets upprättat en kommunikationsplan?
Har din krets upprättat en kommunikationsplan?Har din krets idag en aktiv FB-sida
Har din krets idag en aktiv FB-sidaHar din krets idag en aktiv hemsida?
Har din krets idag en aktiv hemsida?Har din krets kunskapen om hur man producerar inlägg av god kvalitet för att publicera på sociala medier?
Har din krets kunskapen om hur man producerar inlägg av god kvalitet för att publicera på sociala medier?Har din krets det bildmaterial som krävs för att skapa inlägg av god kvalitet på sociala medier och hemsida?
Har din krets det bildmaterial som krävs för att skapa inlägg av god kvalitet på sociala medier och hemsida?Har din krets kunskapen att producera filmer av god kvalitet för att använda på sociala medier och hemsida?
Har din krets kunskapen att producera filmer av god kvalitet för att använda på sociala medier och hemsida?Har din krets kunskaperna som krävs för att hålla kretsens hemsida aktiv?
Har din krets kunskaperna som krävs för att hålla kretsens hemsida aktiv?Har din krets kunskapen att skapa kampanjer och annonsera via Facebook?
Har din krets kunskapen att skapa kampanjer och annonsera via Facebook?Har din krets den utrustning, och den kunskap som följer därtill, som krävs för att kunna producera innehåll?
Har din krets den utrustning, och den kunskap som följer därtill, som krävs för att kunna producera innehåll?Känner du idag att du vet vad riks erbjuder när det kommer till utbildning/mallar/underlag etc inom området kommunikation?
Känner du idag att du vet vad riks erbjuder när det kommer till utbildning/mallar/underlag etc inom området kommunikation?

sol-has-bg

Underrubrik

Textinnehåll