Ola Obrant Andreasson

Personbild


Politisk sekreterare

Ola Obrant Andreasson arbetar som politisk sekreterare för Centerpartiet i Region Skåne och har primärt ansvar för kommunikation och media. Honom kan ni kontakta om ni har frågor som rör Centerpartiets arbete i Region Skåne.

Kontakta Ola Obrant Andreasson

Kontakta Ola

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....