• / Nyheter
  • / Vi måste möta det stora vårdbehovet av äldre

Vi måste möta det stora vårdbehovet av äldre

Westerläkarna

Westerläkarnas äldrevårdcentral i Västra Frölunda


I samband med Centerpartiets kommundagar i Göteborg besökte Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne äldrevårdcentralen som Westerläkarna driver i Västra Frölunda. Besöket gjordes tillsammans med ledande sjukvårdspolitiker för Centerpartiet i Västra Götalandsregionen, Stockholms Läns Landsting och Centerpartiets vice partiordförande tillika riksdagsledamot Anders W Jonsson.

Westerläkarna har förbättrat vården för de äldre i sitt upptagningsområde genom en speciell äldrevårdcentral - Westerläkarna 70+. Syftet med vårdcentralen är i första hand att förbättra vårdkvalitetén och samverkan i vårdkedjan kring de äldre. Vårdcentralen bemannas av läkare med specialistkompetens i geriatrik (ålderdomens sjukdomar), likaså äldresköterskor som fungerar som samordnare.

-Vi står inför stora åtaganden när det gäller äldres sjukdomar och det enorma vårdbehov av äldre vi ställs inför, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

De allra äldsta ökar mest. Antalet personer över 80 år blir dubbelt så många - från 500 000 till ca 900 000 år 2050. Samtidigt tredubblas andelen 90+ från 75 000 idag till ca 200 000 år 2050. Dessutom kommer antalet människor med demens att öka från 160 000 till ca 400 000 till år 2050.

- Tilläggas ska också de läkemedelsbiverkningar som är orsakade av höga doser olämpliga läkemedel och läkemedelskombinationer, vilket leder till onödiga kostnader, fortsätter Birte Sandberg (C).

Idag orsakar fallrelaterade skador ungefär 6-7 gånger fler dödsfall än trafiken i Sverige och andelen personer över 85 år med depression har ökat kraftigt.

- Många äldre hamnar tyvärr idag på våra akutmottagningar med långa väntetider istället för att mötas av en primärvård med stor kompetens kring åldrandets sjukdomar. För att förbättra tillgängligheten för våra sköra äldre är det viktigt att säkerställa så att rätt komptens i större utsträckning finns på rätt plats och rätt vårdnivå, avslutar Birte Sandberg (C).