• / Nyheter
  • / All infrastruktur är viktig för skånes utveckling

All infrastruktur är viktig för skånes utveckling

Studiebesök Nobina Ängelholm

Både en modern kollektivtrafik och fartygstrafik är av stor vikt för att Skåne ska vara en livskraftig och modern region. Under fredagen besökte representanter för Centerpartiet i riksdagen, Region Skåne samt Ängelholms och Helsingborgs kommun Nobina i Ängelholm och Helsingborgs hamn.

Elbussverksamheten i Ängelholm är ett bra exempel på hur en mångfald av energislag kan förbättra och verka utvecklande för både miljön och för kollektivtrafiken i Skåne. Centerpartiet ser positivt på att man genom att satsa på nya gröna trafikslag höjer kollektivtrafikens attraktivitet och därigenom ytterligare gör den till ett bra alternativ till bilen.

Vid besöken medverkade:

  • Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot
  • Per Ingvar Johnsson (C), riksdagsledamot
  • Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne
  • Johan Vesterlund (C), representant för Centerpartiet i Helsingborg
  • Ann Hörnebrant-Sturesson (C), representant för Centerpartiet i Ängelholm
Helsingborgs hamn

Helsingborgs hamn

 

Helsingborgs hamn, som genererar så många som 12.000 direkta eller indirekta arbetstillfällen, är en oerhört betydelsefull näringslivsnod för både Skåne, Öresundsområdet och landet i stort. Centerpartiet ville genom besöket dels lyssna in på vilka framtida behov och utmaningar som finns inom området och därmed se hur Centerpartiet från politiskt håll kan stärka hamnnäringen och därigenom både den regionala arbetsmarknaden såväl som Skånes exportkraft.

Skåne har genom sitt geografiska läge och sin demografi alla möjligheter att vara nationellt ledande på både transport, infrastruktur och kollektivtrafiksområdet. Centerpartiet kommer därför att fortsatt arbeta för att Skånes möjligheter förvaltas väl och att regionen växer i en positiv riktning.