Inför ambulanta bedömningar i Region Skånes ambulanser

Igår lämnade Centerpartiet i Region Skåne in en motion om att undersöka möjligheterna att införa ambulanta bedömningar i den skånska ambulanssjukvården enligt den halländska modellen. En modell som används för de patienter som inte har livshotande tillstånd eller akuta skador.

- Den halländska modellen har lett till att 9 av 10 patienter som omfattats av det nya arbetssättet inte har behövt köras till en akutmottagning utan har istället kunnat stanna hemma eller gå till vårdcentralen. Detta bidrar till kostnadseffektivitet i hela vårdkedjan, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Kortfattat kan man säga att det nya arbetssättet som nu ska permanentas i hela Halland innebär att ambulandssjuksköterskorna bedömer patientens tillstånd genom att mäta olika värden och sedan rådgör med läkare på den vårdcentral där patienten är listad.

- Med det arbetssätt vi nu föreslår sätts patienten tydligt i fokus och bidrar till att få en närmare vård i hela Skåne. Vård på rätt nivå är viktigt och behöver man inte åka till akuten är det bättre både för patienten och sjukvården om möjligheten att få hjälp hemma finns, avslutar Birte Sandberg (C).

Motionen i sin helhet går att läsa här , 75 kB..