Ge anställa i Region Skåne möjlighet till förmånscykel

Centerpartiet i Region Skåne har lämnat in en motion om att införa möjligheten till förmånscykel för anställda i Region Skåne. Flera kommuner och regioner runt om i Sverige, däribland Region Halland och Region Jönköping, erbjuder redan idag sina anställda denna möjlighet.

- I Halland har intresset varit relativt stort bland de anställda där 1 340 cyklar tagits ut på ca 7 000 anställda. Dessutom är det ett kostnadsneutralt erbjudande gentemot de anställda med flera typer av cyklar i erbjudandet, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

- Jag ser att nyttan med förslaget är stor, det gynnar folkhälsan och ligger väl i linje med Region Skånes inriktning på ett aktivt miljöarbete, ökad cykling och att minska beroendet av fossila bränslen. Dessutom är det en förmån som skulle öka attraktiviteten för regionen som arbetsgivare, avslutar Birte Sandberg (C).

Motionen i sin helhet går att läsa här.