Efter SUS katastrofresultat - total genomlysning av skånsk vård behövs

Vid gårdagens sammanträde med sjukvårdsnämnd SUS blir det oerhört tydligt att ekonomin befinner sig i ett fritt fall. Prognosen är försämrad ytterligare till ett underskott om 615 miljoner kronor för helåret 2017. En prognos som dessutom är orealistisk då den förutsätter en helt annan utveckling i utgifter jämfört med idag.

- Den nyaste ekonomiska prognosen för SUS visar på ett alldeles för stort underskott, ett underskott som tyvärr kommer att bli ännu värre. Varje månad resten av året kommer vi att fortsätta missa de ekonomiska prognoser som sats upp. Något som är så oerhört orimligt att jag saknar ord för det, säger Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i sjukvårdsnämnd SUS.

- Produktiviteten i skånsk vård är mycket lägre än på andra sidan sundet. Våra äldre missköts så de kommer in på sjukhuset helt i onödan. Digitaliseringen av vården har varit alldeles för långsam. Allt detta bidrar till att vi är i en fullständig krissituation i skånsk vård och inte minst SUS, fortsätter Niels Paarup-Petersen (C).

- Styret tror tydligen att vi kan lösa problemet genom att höja skatten. Men det rödgröna förslaget till skattehöjning i Skåne täcker inte ens årets underskott på SUS, säger Niels Paarup-Petersen (C).

- Så länge styret inte vågar ta i de nödvändiga genomgripande förändringarna som krävs för att få vården i Skåne att bli både bättre och effektivare kommer vi bara fortsätta djupare ner i krisen. Vi måste få en total genomlysning av den skånska vården, både hur vi arbetar och om vi måste göra allt vi gör, avslutar Niels Paarup-Petersen (C).