• / Nyheter
  • / Alliansbudget med många C-märkta satsningar

Alliansbudget med många C-märkta satsningar

​I dag presenterade Centerpartiet och den övriga Alliansen (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) sitt förslag till budget samt verksamhetsplan för Region Skåne 2018. Än en gång lägger vi fram en samlad tydlig och stark budget som innebär tydliga satsningar på en närmare och vård av hög kvalité, ökad livskraft i hela Skåne och en stärkning av skåningarnas ekonomi med 635 miljoner i form av en oförändrad skattesats.

 Vi presenterar nu en budget som innehåller många tydliga C-märkta satsningar för livskraft och utveckling i hela Skåne där vi har tydligt fokus på kollektivtrafiken och den närmare vården, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Centerpartiet har haft tydliga ingångsvärden att det behövs satsningar på den närmare vården i hela Skåne genom att framförallt lyfta primärvårdens betydelse samt att utveckla digitala lösningar och e-hälsa. Något som också blev verklighet i budgeten i form av en satsning på 221 miljoner kronor för att utveckla de skånska vårdcentralerna och tydliggöra dem som det naturliga steget in i sjukvården. En riktning som är helt i linje med Centerpartiets närodlade politik.

- Satsningarna på primärvården ligger helt i linje med vår närodlade politik där vården ska komma närmare de skånska patienterna och bli mer tillgänglig, säger Birte Sandberg (C), gruppledare

Den psykiska ohälsan har under de senaste åren ökat i vårt samhälle, även bland våra barn och unga. Det är en av vår tids största samhällsutmaning och därför genomförs en särskild tillgänglighetssatsning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Totalt avsätts 30 miljoner kronor i satsningar för att motverka psykisk ohälsa.

För att hela Skåne ska kunna utvecklas så var ett annat viktigt ingångsvärde för Centerpartiet att säkerställa så att den skånska kollektivtrafiken är driftssäker och att anslutningstrafiken är pålitlig. Oavsett om du bor på landet eller i staden ska kollektivtrafiken vara ett alternativ att lita på. Därför satsas det nu 224 miljoner kronor på kollektivtrafiken, något som är 10 miljoner mer än Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Tack vare detta kan vi använda en del av pengarna till en riktad satsning på ökad turtäthet och att bevara hotade linjer inom landsbygdstrafiken. För att öka tryggheten för resenärerna föreslås det också att flexibla nattstopp införs för all skånsk busstrafik.

- Skåningarna måste kunna ha en möjlighet att arbeta och bo i alla delar av vår region, därför känns det väldigt bra att föreslå tydliga satsningar på att stärka kollektivtrafiken på landsbygden, fortsätter Birte Sandberg (C), gruppledare.

Som ett led i den digitala utvecklingen inom vården är det också viktigt med tillgång till fiber i hela Skåne och måste därför prioriteras i Region Skånes fortsatta arbete. Detta för att tillgången till e-hälsa och digitala lösningar blir jämlika i hela Skåne.

Region Skåne ska fortsatt vara ett föredöme vad gäller miljöarbetet, en viktig hjärtefråga för Centerpartiet i vår gröna själ. Ska vi ha en framtid att överlämna till nästa generation måste vi ta ansvar för miljön. En viktig fråga som lyfts upp är den om vattnet, få saker är så viktiga som tillgången till vatten. Region Skåne behöver ta ansvar, att tillsammans med andra arbeta för en hög vattenkvalitet och att vattnet ska vara fritt från läkemedelsrester och mikroplaster. Men Region Skåne ska också satsa på klimatsmarta byggnader med grön energi.

Centerpartiet vill ge skåningarna en tillgänglig och trygg region där regionens vård och kollektivtrafik prioriteras. Det är tydligt att Region Skåne behöver ett nytt ledarskap efter valet nästa år där vi kan vända den negativa utveckling som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skapat under denna mandatperiod.

Skåningarna måste kunna känna att de får den kvalitativa sjukvård, kollektivtrafik och utvecklingsmöjligheter som de förtjänar, avslutar Birte Sandberg (C), gruppledare.

Budgetförslaget i sin helhet går att läsa här.