• / Nyheter
  • / Budgetfullmäktige i Region Skåne är inledd

Budgetfullmäktige i Region Skåne är inledd

Centerpartiets tjänstgörande ledamöter under regionfullmäktige kring budget 2018. Från vänster: Niels Paarup-Petersen, Ingrid Karlsson, Ulrika Axelsson, Birte Sandberg, Lars-Göran Wiberg, Annette Linander och Ulf Molin


Idag inleds det två dagar långa regionfullmäktige där skattesats och budget för Region Skåne för 2018 ska klubbas. Centerpartiet i Skåne har tillsammans med de andra allianspartierna lagt fram en budget för en närmare vård, en fungerande kollektivtrafik och en hållbar framtid.

Det handlar om en vård som är nära skåningen, en kollektivtrafik som fungerar både på landet och i städerna och en grön politik som gör en hållbar framtid möjlig. En stor fråga är att möta utmaningar och människors oro när det gäller tillgång till sjukvård i tid.

- Här är vi i Centerpartiet helt övertygade om att primärvården måste bli starkare, säger Birte Sandberg, gruppledare i Region Skåne.

- I vår budget satsar vi drygt 200 miljoner kronor mer än S och MP på en stärkt primärvård eftersom vi vet att det är en förutsättning för en fungerande och tillgänglig vård i stort, fortsätter hon.

Att rätt vård ges på rätt plats ökar tillgängligheten till vården samtidigt som kostnader minskar. När fler som inte behöver akut vård söker sig till vårdcentralerna istället för akutmottagningen sparas både tid och pengar. Men det kräver att köerna till vårdcentralerna blir kortare.

- Det är helt obegripligt att S och MP fortfarande inte förstår att primärvården behöver stärkas än mer med ökade anslag så att köerna minskar, säger Lars-Göran Wiberg, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen.

- Det kunde inte vara mer tydligt att dagens politik inte fungerar, köerna har fortsatt växa i stadig takt och så kan vi inte ha det, fortsätter Lars-Göran Wiberg.

För att fler ska kunna ställa bilen och välja kollektivtrafiken krävs att bussen faktiskt går även utanför städerna. Därför föreslår Centerpartiet och de andra allianspartierna en riktad satsning på just landsbygdstrafiken.

- Det är ingen hemlighet att det är busshållplatserna på landet som ryker först när det görs indragningar, och det är inte hållbart om vi vill att fler ska vara oberoende av bilen, säger Ingrid Karlsson, ersättare i regionfullmäktige.

- När bussen inte går längre försvinner möjligheterna att ta sig fram för många, säger hon.

Centerpartiet föreslår en liten ökning av biljettpriserna - på många sträckor handlar det om 60 öre till 1 krona mer än vad S och MP föreslår - för att se till att bussen fortfarande kan gå över hela regionen.

- Den tydliga signal vi får i Centerpartiet är att många hellre betalar en krona extra om det innebär att de får behålla sin busshållplats, säger Birte Sandberg.

Skåne behöver en grön omställning, och där spelar en tillgänglig kollektivtrafik stor roll. Men även andra krafttag behövs. Därför driver Centerpartiet frågor om det livsviktiga vattnet.

- Det är hög tid för insatser för att skydda en av våra viktigaste naturresurser, säger Birte Sandberg.

- Därför driver vi bland annat frågan om att det får vara slut på mikroplaster i Region Skånes verksamhet, säger Birte Sandberg.

Centerpartiet vill även på riksnivå avsätta 1,3 miljarder kronor till vattenvårdande insatser som för Skånes del kan innebära smarta reningsverk och moderna avloppssystem i både liten och stor skala.
Centerpartiet i Skåne kräver också att Region Skåne vid ombyggnation och nybyggnation satsar på klimatsmarta byggnader med förnybar energi.

- Vi behöver ta på oss ledartröjan inom miljö och klimat bland regionerna i Sverige, avslutar Birte Sandberg.