• / Nyheter
  • / 135 närodlade förslag för ett nytt ledarskap i Skåne

135 närodlade förslag för ett nytt ledarskap i Skåne

Birte Sandberg (C), Jonny Cato Hansson (C), Ulrika Axelsson (C)


Centerpartiet i Skåne har nu presenterat sitt valprogram Nytt ledarskap för Skåne inför valet 2018. Programmet innehåller totalt 135 närodlade förslag inom en rad områden med regional bäring i Skåne.

- Vi har genom en väldigt öppen process arbetat fram ett valprogram som vi nu stolt har kunnat presentera där vi tydligt visar på vilken politik vi vill gå till val på i Skåne inför valet 2018. Allt för att föra den skånska politiken inom en mer närodlad riktning inom många områden som till exempel sjukvård, miljö, kollektivtrafik, infrastruktur och regional utveckling, säger Ulrika Axelsson, ordförande för Centerpartiet i Skåne.

- För oss i Centerpartiet är det viktigt och naturligt att hela Skåne ska kunna leva och utvecklas. Vi måste därför minska tudelningen mellan delarna i vår region, vi måste helt enkelt skapa en rundare region genom att utveckla kollektivtrafiken och den skånska infrastrukturen. Dessutom lägger vi en rad förslag för att skapa ett tryggare Skåne, säger Jonny Cato Hansson, sammankallande i den valprogramsgrupp som arbetat fram förslaget till valprogram.

- Under mandatperioden har Centerpartiet utvecklat sin hälso- och sjukvårdspolitik, en oerhört viktig del av Region Skånes verksamhet. Därför lägger vi nu 44 förslag på hur vi kan få en närmare vård som kommer närmare patienten så som att stärka primärvården och utveckla e-hälsoarbetet. Men också hur vi kan ta krafttag för att öka den psykiska hälsan i Skåne, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.