• / Nyheter
  • / Årsrapport 2017: "Vårt ansvar att visa vad vi gjort med förtroendet"

Årsrapport 2017: "Vårt ansvar att visa vad vi gjort med förtroendet"

Vi börjar närma oss ett nytt år och det är dags att i en årsrapport summera det gångna 2017, vad Centerpartiet i Region Skåne har åstadkommit, arbetat med och hur vi har hanterat väljarnas förtroende.

- Företag och organisationer redovisar sitt arbete i verksamhetsberättelser och årsrapporter, det kräver och förväntar vi oss av dem. Jag tycker att samma princip måste gälla oss politiker, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

- Vi som sitter i regionfullmäktige i Skåne är valda av skåningarna och då har vi också ett ansvar att tala om vad vi har gjort med de mandat de har gett oss, fortsätter Birte Sandberg.

I årsrapporten för Centerpartiet i Region Skåne redovisas vad regiongruppen gjort under året, vilka frågor som drivits och viktiga resultat.

- I politiken är det viktigt att våga jobba långsiktigt, och under året har vi drivit en politik för ett bättre Skåne. Att arbeta för en närmare vård, en kollektivtrafik som fungerar i hela Skåne, att ta ytterligare steg mot att tillåta gårdsförsäljning och trycka på för att förbjuda mikroplaster i våra verksamheter är några exempel, avslutar Birte Sandberg.

Årsrapporten kan ni läsa i sin helhet här.