• / Nyheter
  • / Äntligen ett steg närmare för psykiatriambulans i Skåne

Äntligen ett steg närmare för psykiatriambulans i Skåne

Birte Sandberg (C), Lars-Göran Wiberg (C) och Annette Linander (C)


Regionfullmäktige beslutade 2016 att bifalla en motion från Centerpartiet om att införa ett försök med psykiatriambulans i Skåne med efterföljande utvärdering om eventuell permanent fortsättning. Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu beslutat att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag på utformning av försöksverksamhet med psykiatriambulans till april 2018.

– Äntligen är vi ett steg närmare att kunna införa en psykiatriambulans i Skåne, något som vi borde ha haft på plats redan 2017 eftersom Centerpartiets motion bifölls 2016, men som sedan skjutits på framtiden av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Införandet av en psykiatriambulans är viktigt för att kunna förhindra ett eskalerande sjukdomstillstånd som i värsta fall kan vara förknippat med kraftigt ökad risk för självskada så som självmord, säger Annette Linander (C), ledamot i regionfullmäktige och en av motionärerna.

– Detta är ett tydligt exempel på hur Centerpartiets politik kan göra skillnad i verkligheten, nu är vi äntligen närmare att kunna erbjuda ett bättre omhändertagande av även psykiska sjukdomstillstånd i Region Skåne, en oerhört viktig åtgärd med tanke på den ökande psykiska ohälsan, avslutar Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne och en av motionärerna.