Inför grön rehab som vårdval enligt LOV

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, och ofta är det utmattning och stress som ligger bakom. Att få tillgång till naturunderstödd rehabilitering, NUR, har visat sig ge väldigt lyckade resultat. Nu vill Centerpartiet i Region Skåne att naturunderstödd rehabilitering ska kunna erbjudas enligt LOV, lagen om valfrihet.

Metoden är framtagen för att hjälpa människor med stressrelaterad psykisk ohälsa tillbaka till arbetslivet och baseras på forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp. Sedan 2014 kan alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar i Region Skåne erbjuda NUR via olika gårdar i Skåne och metoden har visat goda effekter när det gäller att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet.

2016 tog drygt 200 personer del av NUR i Region Skåne, men potentialen är mycket större.

– Att införa NUR som vårdval innebär att fler gårdar kommer kunna ansöka om att erbjuda sina tjänster, vilket kan öka kvaliteten och göra den här typen av rehabilitering mer lättillgänglig, säger Birte Sandberg, gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

– Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och det är viktigt att fler får upp ögonen för de goda effekter som den naturunderstödda rehabiliteringen medför, säger hon.

– De goda effekterna syns tydligt och vi tycker det är viktigt att uppmärksamma metoden så att fler kan ta del av denna typ av rehabilitering som har så mycket att erbjuda, säger Birte Sandberg.

Ytterligare en positiv effekt med grön rehabilitering är en levande landsbygd.

– Med grön rehabilitering finns stora möjligheter för landsbygdsföretag att erbjuda enkel och meningsfull sysselsättning samtidigt som de driver företag, säger Birte Sandberg.

Motionen i sin helhet kan ni hitta här , 178.8 kB..