• / Nyheter
  • / Mer närproducerat på tallriken ger fler skånska jobb

Mer närproducerat på tallriken ger fler skånska jobb

Birte Sandberg, Ingrid Karlsson, Andreas Lindberg, Patrik Holmberg


Att få fler att äta närproducerat är ett sätt att stärka den skånska landsbygden och vara klimatsmart på samma gång. Det var en drivkraft som fick Andreas Lindberg att starta upp Bondens Skafferi för tio år sedan. Idag besökte politiker i Region Skåne verksamheten i Åhus som levererar närproducerad mat till hela Skåne, Blekinge, södra Småland och Köpenhamn.

I Skåne levererar Bondens Skafferi mat till restauranger, kommuner och skånska sjukhus. Produkterna kommer från omkring 70 gårdar och producenter i hela Skåne. Tanken är att den mat som produceras på skånska gårdar ska komma fler till del - och att möjliggöra utveckling för skånska lantbruk. Bondens Skafferi fungerar som förmedlingscentral som bland annat hämtar upp och levererar produkterna runt om i Skåne.

"Ska man tävla med tysk kotlett är man ju rökt"
En viktig del av verksamheten är att Bondens Skafferi har avtal med åtta skånska kommuner och fem av Region Skånes sjukhus. Det är bara möjligt eftersom upphandlarna har ställt specifika krav på hög kvalitet, bland annat vad gäller djurhållning. För som grundaren Andreas Lindberg säger - "ska man tävla med tysk kotlett är man ju rökt".

Detta är en fråga som Centerpartiet Region Skåne tar på stort allvar. Idag är till exempel allt kött som serveras i regionens verksamhet fritt från antibiotika eftersom Centerpartiet var med och såg till att allt kött som köps in ska hålla samma kvalitet som gäller enligt svensk lagstiftning.

– Ju mer närodlat vi får på tallriken desto bättre är det för miljön. Inte minst bidrar det också till livskraftigt entreprenörskap på landsbygden, säger Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne.

– Det är viktigt att fler mindre företagare kan delta i offentliga upphandlingar. Det innebär både att vi får högre kvalitet i våra verksamheter och att vi stärker den skånska näringen, säger Patrik Holmberg (C), ledamot i Regionala utvecklingsnämnden.

– Bondens Skafferi är ett bra exempel på en innovativ lösning som gör det möjligt för mindre producenter att direkt nå såväl skolor och sjukhus som restauranger, säger Ingrid Karlsson (C), regionpolitiker från Kristianstad.