• / Nyheter
  • / Fast läkarkontakt för vården framåt

Fast läkarkontakt för vården framåt

Annette Linander (C) och Birte Sandberg (C)


Åtta av tio patienter önskar fast läkarkontakt. Det visar Läkarförbundet i en rapport som presenterats i veckan. Det bekräftar den linje Centerpartiet i Region Skåne arbetar för, vilket är att alla ska ha rätt till fast läkarkontakt. Den som vill ska kunna lista sig hos en läkare, inte bara en vårdcentral.

– Det är en trygghet för patienter och ger en effektivare vård, säger Annette Linander (C), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUND.

Bara fyra av tio patienter har idag fast läkarkontakt, visar rapporten som presenterats. Av dem är det 80 procent som önskar att de hade det.
–Det Läkarförbundets undersökning visar är väldigt logiskt. När du söker upp vården innebär det en trygghet att träffa samma läkare varje gång, som kan din sjukdomshistoria, säger Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne.

– Speciellt vid stressrelaterad psykisk ohälsa är det otroligt påfrestande att på nytt behöva dra sin sjukdomshistoria varje gång man träffar en ny läkare, säger Birte Sandberg.

– Det handlar också om effektivitet, en läkare som kan sina patienters bakgrund behöver inte börja på ruta ett varje gång och kommer hinna med flera patienter på en dag, säger Annette Linander (C), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUND.

– Ska vi lösa framtidens utmaningar inom sjukvården måste vi ändra på hur vi arbetar och tänka nytt genom att stärka den nära vården, avslutar Annette Linander.