• / Nyheter
  • / Uttalande från Centerpartiet i Skånes distriktsstämma 2018

Uttalande från Centerpartiet i Skånes distriktsstämma 2018

Centerpartiet höll den 7 april 2018 sin distriktsstämma på Medborgarhuset i Eslöv med nästan 300 deltagare. Bland annat lyssnade deltagarna på partiledare Annie Lööf. Distriktsstämman antog också ett uttalande enligt följande:

Centerpartiet för Skåne framåt!

På många sätt går det bra för Sverige och Skåne. Men inte på alla områden. Vi står för en helt annan riktning. När andra ser problem, ser vi potential. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till nya gröna jobb. När andra ser växande vårdköer, ser vi möjligheter till en närmare vård. När andra sprider oro, skapar vi trygghet.

Centerpartiet i Skåne står för en närodlad politik. Vi vill ge alla människor möjlighet att bestämma över sina egna liv. Att få en vardag som fungerar. Att nå dit man allra helst vill komma. Vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vår region de vill bo, var än de känner att de hör hemma.

Det gäller alla unga som söker sin plats i samhället. Familjer som försöker få vardagen att gå ihop. Alla som bygger sitt liv i alla Skånes småorter. Alla jobbskapande entreprenörer som utvecklar sitt företag. De många som flytt undan krig och förtryck för att skapa ett nytt liv i Sverige. Alla äldre som vill behövas. Alla kommande generationer som också ska få växa upp i ett tryggt och hållbart samhälle.

Vi står för en närmare vård som ska vara kvalitativ och tillgänglig oavsett vem skåningen är eller var den bor. Där hela Skåne ska utvecklas och ge invånarna de möjligheter han eller hon behöver för att själv bestämma över sitt liv. Det kan handla om allt från möjligheter att transportera sig kollektivt till växande och blomstrande företag som skapar arbetstillfällen.

Istället för att vända kappan efter vinden och dras längre ut mot kanterna, så väljer vi en annan väg för hela Skåne: framåt. Därför behöver Skåne ett nytt ledarskap.