Låt sjukhusköken vara kvar

Birte Sandberg (C) och Lennart Pettersson (C)


Regionservice föreslås utreda möjligheterna att stänga ner flera sjukhuskök och låta maten till alla sjukhusområden i Region Skåne göras i ett eller två kök. Det är ett förslag som innebär flera problem, enligt Centerpartiet i Region Skåne.
– Att centralisera all matlagning till ett eller ett par kök är ologiskt, innebär stora risker och skapar problem för kompetensförsörjningen. Jobben ska finnas i hela Skåne, säger Lennart Pettersson (C), vice ordförande i Servicenämnden.

Enligt ett förslag som presenterades på Servicenämnden under fredagen ska regionen utreda alternativet att flytta all måltidsproduktion för samtliga sjukhusområden i Skåne till ett eller två kök. Centerpartiet i Region Skåne ser flera problem med ett sådant förslag.

– God och näringsrik mat är en otroligt viktig del i vården, därför är detta en stor fråga, säger Lennart Pettersson (C), 2:e vice ordförande i Servicenämnden Region Skåne.
– Det är rätt att se över hur vi får en bra och effektiv måltidsförsörjning till våra sjukhus, men vi i Centerpartiet vill se en flexibilitet. Möjligheten för enskilda sjukhuskök och lösningar med externa leverantörer måste kunna finnas kvar.

Förslaget skulle också innebära svårigheter med kompetensförsörjningen och problem för befintlig personal runt om i Skåne, menar Centerpartiet i regionen.
– Går förslaget igenom kommer vi troligen tappa mycket erfaren och kompetent personal som inte har möjlighet att följa med jobbet till en annan del av Skåne än där de arbetar idag. Och vi centerpartister tycker det är viktigt att jobben finns i hela Skåne, säger Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne och ledamot i Beredningen för framtidens sjukvård.

Det finns även risker för att eventuella driftstörningar eller smittor skulle få betydande konsekvenser om all produktion förflyttades till ett eller två kök.
– Hamnar all produktion på ett och samma ställe lägger vi bokstavligt talat alla ägg i samma korg, säger Birte Sandberg (C).

Ärendet kommer upp till Servicenämnden under hösten då beslut kommer fattas.
– Vi kommer inte ställa upp på ett förslag som äventyrar kvalitet, kompetensförsörjning och samtidigt innebär ökade risker för patienterna. Det har vi varit tydliga med tidigare, och det kommer vi hålla fast vid, avslutar Lennart Pettersson (C).

Fakta:

Idag finns sjukhuskök i egen regi i Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm och Ystad. I Helsingborg finns redan ytor reserverade för ett nytt kök i den nya vårdbyggnaden. Lund, Malmö, Helsingborg, Landskrona och Trelleborg får idag sin mat från externa leverantörer. Deras avtal löper till 2021.