Låt barn och ungdomar som behöver färdtjänst också resa gratis i sommar

Birte Sandberg (C) och Lars Hansson (C)


Enskilda barn och ungdomar ska inte behandlas annorlunda på grund av funktionsvariationer. Därför kräver nu Centerpartiet i Region Skåne att även ungdomar med behov av färdtjänst får resa gratis i sommar. I regionstyrelsen föreslår nu partiet att regionen själv ska bekosta gratis färdtjänst för ungdomar i sommar.
– Detta är en principiell fråga, barn och ungdomar ska inte hamna utanför, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

I veckans sammanträde i kollektivtrafiknämnden beslutades att ungdomar som efter vårterminen lämnar årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet får gratis resor med Skånetrafiken i sommar. Satsningen bekostas från staten, men innefattar inte de ungdomar som behöver färdtjänst. Därför valde Centerpartiet tillsammans med de andra allianspartierna att reservera sig mot beslutet, till förmån för ett eget förslag om att tillskriva regeringen att även färdtjänst ska omfattas. Frågan har diskuterats flitigt i medier, men Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inte anpassat sig i frågan.

– Det är förvånande att styret inte vill gå oss till mötes i den här viktiga frågan. Vi ser väldigt allvarligt på att vissa ungdomar inte får vara med, säger Lars Hansson (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Därför tar Centerpartiet nu frågan vidare så att ungdomar inte ska hamna i kläm.
– Vi står fast vid vad vi krävt från början, och det är att inga barn och ungdomar ska uteslutas. Nu hoppas vi att vi kan få igenom vårt förslag i Regionstyrelsen så att alla faktiskt får vara med, säger Birte Sandberg (C).

– Sommarlovet är snart här och att lösa detta i regionstyrelsen är sista chansen, avslutar Birte Sandberg (C).