Låt cykeln föra Skåne framåt

Birte Sandberg (C), Niels Paarup-Petersen (C) och Patrik Holmberg (C)


Andelen resor som görs med cykel i Skåne behöver bli fler. Cykeln kan både ersätta korta resor som annars görs med bil och knyta ihop resan så att kollektivtrafiken blir en möjlighet hela vägen. På plats i ett soligt Malmö presenterade Centerpartiet i Region Skåne idag ett cykelpaket för Skåne.
– Vi vill att fler ska kunna välja cykeln och det måste vi i politiken skapa förutsättningar för, säger Patrik Holmberg (C), ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

Att cykla är ett hållbart och hälsosamt sätt att ta sig fram – men allt för ofta finns hinder. Det handlar om bristfällig infrastruktur och avbrutna transportkedjor. Därför vill Centerpartiet Region Skåne binda ihop Skåne med hjälp av cykeln.

– Vi behöver fler supercykelvägar i Skåne som skapar nya möjligheter att pendla med cykel, men också se till att ta större hänsyn till de cykelstråk som ansluter till kollektivtrafikens hållplatser, säger Patrik Holmberg (C), ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

– Ytterligare ett sätt att knyta ihop kollektivtrafiken med cykeln är att göra det lättare att ta med cykeln ombord, idag har vi inte en tågtrafik som är anpassad för det, säger Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne.

– Dessutom vill vi undersöka möjligheten att göra det gratis att ta med cykeln ombord på helger, säger Birte Sandberg (C).

– Det är viktigt att Centerpartiet satsar på cykelvägar i hela Skåne, på det sättet kan vi också få färre bilar in i Malmö. Vi måste göra det möjligt att både resa in och ut från Malmö på andra sätt än med bilen, och det gör vi möjligt genom att satsa på kollektivtrafik och cykelinfrastruktur i hela Skåne, säger Niels Paarup-Petersen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

Det finns många vinster i att få fler att välja cykeln.

– Vi behöver satsa på cykling som vi vet ger hälsovinster, tar mindre plats och är ett hållbart sätt att ta sig fram. På så sätt lämnar vi plats på vägarna för dem som måste ta bilen, avslutar Patrik Holmberg (C).

Centerpartiets förslag för ett bättre cykel-Skåne

  • Fler supercykelvägar Vi behöver knyta samman kommuner där det finns möjliga pendlingsstråk med cykel. Vi vill att det ska utredas var sådana stråk kan och bör göras och var de behöver uppgraderas. Malmö-Lund är en sådan sträcka och Helsingborg-Rydebäck är ett intressant alternativ som kan ses över.
  • Bind ihop cykelvägar med kollektivtrafiken
    För dåligt utbyggd infrastruktur är den största anledningen till att cykeln väljs bort. För att lyckas få fler att resa hela vägen från dörr till dörr utan bilen är cykeln ett viktigt komplement. Därför vill vi att större hänsyn tas till att sträckor som anknyter till kollektivtrafikens hållplatser byggs och uppgraderas.
  • Cykeln ombord
    Idag är tågtrafiken inte anpassad för att ta cyklar ombord. Vissa typer av cyklar är inte tillåtna ombord och ska en familj ta med cyklarna på tåget blir kostnaden hög. Vi vill därför utreda om det kan bli möjligt att göra det kostnadsfritt att ta med cykeln ombord på tåget på helger. Vi vill också se strategier för hur kollektivtrafiken kan bli mer cykelvänlig.
  • Inför förmånscyklar för Region Skånes anställda
    Vi vill att Region Skånes anställda ska kunna ha cykel som löneförmån. Inte minst elcykeln har blivit allt mer populär och är en bra lösning för många pendlare. Att införa förmånscykel för anställda ökar möjligheterna för fler att resa hållbart.