• / Nyheter
  • / Dags för gemensam kraftsamling i spårfrågan

Dags för gemensam kraftsamling i spårfrågan

Problemen i skånsk tågtrafik kräver långsiktiga lösningar. De skånska behoven har inte tillgodosetts och nu krävs det krafttag för att få till nödvändigt underhåll och utbyggnad av den skånska järnvägen. Därför behövs breda överenskommelser bland skånska politiker.
– Det måste bli slut på pajkastning och diskussioner om vem som bär skulden för vad. Vi behöver fokusera framåt och enas kring en blocköverskridande överenskommelse, säger Patrik Holmberg (C), ledamot Regionala utvecklingsnämnden.

Skånska pendlare har mötts av strul i tågtrafiken över hela regionen en längre tid. Den senaste tiden har problemen intensifierats ytterligare, vilket har sin grund i bristfälligt underhåll av järnvägen och kapacitetsbrist på många håll.
– Det är väldigt allvarligt när tågtrafiken strular på det här sättet. I längden finns det risk för att kollektivtrafiken förlorar pendlare och fler känner att de behöver välja andra alternativ, säger Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne.

– Vi behöver se en mer tillgänglig kollektivtrafik som gör det möjligt för fler att ställa bilen och då måste tågtrafiken fungera, fortsätter Birte Sandberg (C).

Både långsiktiga och kortsiktiga lösningar behövs

Utbyggnaden och underhållet av Skånes spårnät har varit undermåligt under en lång period och därför är det långsiktiga lösningar som måste på plats.
– Glädjande nog blir vi fler och fler som använder oss av kollektivtrafiken och det kräver att järnvägen byggs ut. Men vi har inte sett de offensiva satsningarna från regeringen som vi skulle behöva, därför är det tid att vi kraftsamlar i Skåne och tillsammans arbetar för en gemensam linje gentemot regeringen, säger Patrik Holmberg (C), ledamot Regionala utvecklingsnämnden.

– Efter valet måste det bli dags för parlamentariska diskussioner i Region Skåne för att komma fram till gemensamma ståndpunkter. Det ska inte spela någon roll vem som styr regionen, det här måste vi vara överens om och driva på för gemensamt, säger Patrik Holmberg (C).

Även om skånsk järnväg kräver långsiktiga lösningar finns det flera saker som kan förbättra situationen på kortare sikt, framhåller Centerpartiet i Region Skåne.
– En sådan åtgärd är att stoppa obehöriga på spåren. De senaste åren har vi sett en rejäl ökning av personer som väljer att gena över spåren, vilket utöver att vara livsfarligt orsakar mängder med förseningar i tågtrafiken, säger Patrik Holmberg (C).

– Här finns mer att göra med både befintliga och nya lösningar, ett exempel är de så kallade pyramidmattorna som har testats på flera håll och visat goda resultat, säger Patrik Holmberg (C).
– Även information till både personal och pendlare måste bli betydligt bättre.

Bygg för framtiden

Inte minst måste vi också se till att bygga för framtiden, framhåller Centerpartiet i Region Skåne. Här betonar Centerpartiet vikten av att lånefinansiera en höghastighetsbana så att regionala satsningar inte trängs undan. – En höghastighetsbana norrut kommer avlasta de regionala banorna. För oss är det väldigt viktigt att den satsningen lånefinansieras så att regionala satsningar inte uteblir, säger Birte Sandberg (C). – De nya tvåvåningstågen som ska gå mellan Helsingborg och Köpenhamn är också en framtidslösning som höjer kapaciteten, och sådana lösningar behöver vi se fler av, säger Birte Sandberg (C).

– Vi kan inte backa in i framtiden. Att säga nej till höghastighetståg och nya kapacitetshöjande satsningar är att säga nej till utveckling som för Skåne och Sverige framåt, säger Patrik Holmberg (C).

– En höghastighetsbana kommer avlasta de regionala banorna och bidra till högre punktlighet, säger Patrik Holmberg (C).

– De här frågorna är för viktiga för att drunkna i pajkastning och höga tonlägen om vem som bär skulden för vad. Detta handlar om morgondagens transporter och hur vi bygger ett mer hållbart samhälle, avslutar Patrik Holmberg (C).

Läs mer om våra förslag på Kvällsposten Debatt.