Skåne måste göra mer för att lösa krisen

Under de senaste veckorna har konsekvenserna av den långvariga torkan blivit allt mer uppenbara. Lantbrukare i hela Skåne larmar både om minskande skördar, men också om att nödslakt på grund av foder- och vattenbrist just nu är ett faktum. Centerpartiet lyfter därför frågan i ett initiativärende till regionstyrelsen för att Region Skåne ska kunna ta större ansvar i att lösa krisen.

-Vi är övertygade om att mer kan göras. Dels genom att köpa upp mer kött till våra tillagningskök, men också genom att låta djur ta del av gräs och annat från våra marker, säger Birte Sandberg (C), ledamot i Regionstyrelsen.

På flera nivåer, både lokalt och nationellt har Centerpartiet lagt olika förslag på att lindra krisen som uppstått. Så sent som i måndags skrev fyra centerpartistiska riksdagskandidater i Skåne om frågan i Kvällsposten. Det initiativärende Centerpartiet nu presenterar innebär att Region Skåne agerar och tar sitt ansvar i den kris som nu råder.

-Vi har under lång tid påtalat att regionen behöver ha bättre samverkan med både kommunerna och staten i vattenfrågorna. Redan förra sommaren såg vi tendenser till vatten- och foderbrist, nu är krisen verklighet. Det kräver ansvarstagande och handlingskraft, konstaterar Birte Sandberg (C).

Centerpartiets förslag innebär i praktiken att utreda möjlighet att upplåta gräsyta för foder till djur, samt att regionen ser över möjligheten att öka inköpsvolymerna av kött under hösten. Det skulle ge mer foder till djuren, vilket leder till minskad nödslakt, och inköpet av kött skulle leda till att korta slaktköerna.

-Det är nödvändigt att vi göra något för att lindra krisen. Region Skåne kan inte göra allt, men vi kan göra något. Detta är ett steg på vägen. Men nu måste vi alla i regionen sätta oss ned och ta fram en plan för att lösa dessa problem på sikt. Det är vårt ansvar att lösa framtidsutmaningarna som politiker, avslutar Birte Sandberg (C).