• / Nyheter
  • / "Vården sitter inte i väggarna, utan vården är personalen"

"Vården sitter inte i väggarna, utan vården är personalen"

Bild från samtalet med Vårdförbundet Skåne


Centerpartiet i Region Skåne träffade företrädare för Vårdförbundet Skåne för ett öppet samtal om sjuksköterskors arbetssituation och utmaningarna i vården.

- Vårdpersonalen är proffs på att ge vård. Därför måste också vi politiker träffa, samtala och lyssna på professionen. De vet vad de talar om. Vården sitter inte i väggarna, utan vården är personalen, säger Birte Sandberg (C), gruppledare och ledamot i Beredningen för framtidens sjukvård.

Under samtalet diskuterades bland annat Vårdförbundets förslag om AST (Akademisk specialisttjänstgöring). Ett förslag som har likheter med Centerpartiets förslag och går ut på att sjuksköterskor som går specialistutbildning ska få behålla sin lön.

- Det finns en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor i Skåne. Samtidigt som sjuksköterskor i flera fall kan gå minus på att utbilda sig. Det är helt orimligt. Självklart ska sjuksköterskor precis som läkare ha möjlighet att vidareutbilda sig samtidigt som man har kvar sin lön och anställning inom vården, säger Annette Linander (C), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUND.


Vid träffen lyftes även vikten av att erfarna kollegor har tid och möjlighet att introducera nya i yrket och på avdelningen samt nödvändigheten av återhämtning.

- För att den skånska vården ska kunna hålla en hög kvalitet är personalens villkor a och o. Tid för gedigen introduktion från erfarna kollegor borde vara en självklarhet. Det tillsammans med tid för återhämtning är en förutsättning för att vår personal inte ska gå sönder, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden