• / Nyheter
  • / Centerpartiet vill satsa 208 miljoner på kollektivtrafiken åren 2019 - 2022

Centerpartiet vill satsa 208 miljoner på kollektivtrafiken åren 2019 - 2022

Centerpartiet i Region Skåne har presenterat ett omfattande kollektivtrafikpaket i samband med att partiet släppte kollektivtrafikrapporten ”Full fart framåt”. Satsningarna omfattar 208 miljoner kronor extra till skånsk kollektivtrafik fördelat på åren 2019-2022.

- Vi gör det för skåningarna. Mer kollektivtrafik behövs, både på landsbygd och i stad, på dag som på kväll och helger. Detta är en energikick som kan föra kollektivtrafiken framåt under nästa mandatperiod, konstaterar Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne och regionfullmäktigekandidat.

Paketet omfattar stora satsningar på både pendlarna och fritidsresenärerna, på dag och på kvälls- och helgtrafik. En satsning handlar om en generell resandeökningssatsning på 50 miljoner för att öka trafiken så fler väljer buss och tåg.

- Det är fantastiskt att kunna satsa detta på skåningarna. Mer kollektivtrafik innebär att fler resenärer får större frihet samtidigt som vi satsar på ett grönare Skåne där fler åker kollektivt, säger Charlotte Bossen (C), regionfullmäktigekandidat.

Centerpartiet har under mandatperioden som varit drivit på hårt för att landsbygdstrafiken ska få ökade resurser. I detta paket föreslår Centerpartiet 48 miljoner extra i en direkt landsbygdstrafiksatsning under nästa mandatperiod.

- För oss är det en självklarhet att man ska kunna bo var man vill i Skåne. Då måste man också ha en buss eller ett tåg nära där man bor. Det är en viktigt för att även skånsk landsbygd ska kunna växa framöver, säger Lars-Göran Wiberg, ledamot regionfullmäktige och Regionfullmäktigekandidat.

Utöver Centerpartiets breda satsning på landsbygdstrafiken så innehåller paketet som presenteras ett ytterligare landsbygdsförslag. Partiet föreslår att orter med fler än 300 invånare ska garanteras kollektivtrafik, till detta avsätts 13 miljoner ytterligare.

- Detta har vi drivit hårt under mandatperioden som varit. Därför är det glädjande att vi kan gå fram med en sådan satsning i detta förslag för att se till att fler orter ska få tillgång till busstrafik, det är viktigt för en utveckling av hela Skåne, säger Patrik Holmberg (C), ledamot Regionala utvecklingsnämnden och Regionfullmäktigekandidat.

Paketet innehåller också en höjning av förseningsersättningen. Under denna mandatperiod sänktes den kraftigt, enligt Centerpartiets beräkningar med cirka 65 procent. Centerpartiet föreslår nu en dubblering av dagens förseningsersättning, vilket kommer ge skåningarna bättre villkor vid sena eller inställda tåg.

- De senaste åren har det varit kraftiga förseningar i Skånes kollektivtrafik. Vi tycker att skåningarna ska få en skälig ersättning för det och dagens nivå är för låg enligt oss, konstaterar Lars Hansson (C), ledamot i Kollektivtrafiknämnden och Regionfullmäktigekandidat

Under mandatperioden har dialog med både resenärer och kommuner varit bristfällig konstaterar Centerpartiet i rapporten. I satsningarna presenterar Centerpartiet därför 2 miljoner för att förbättra dialogen med resenärerna, samtidigt som partiet lyfter vikten av att ha förankring även i kommunerna.

- Det är frustrerande att se att lokala företrädare och resenärer körs över av regionen gång på gång när förändringar sker. Ska kollektivtrafiken bli bättre måste alla med på tåget, dialogen måste bli klart bättre på alla nivåer, avslutar Annette Linander (C) ledamot regionfullmäktige och Regionfullmäktigekandidat.

Här kan du läsa hela rapporten

Föreslagna satsningar som lyfts i rapporten

Satsning

Kostnad

Satsning på landsbygdstrafik

48 miljoner kronor

Satsning för resandeökning

50 miljoner kronor

Satsning på kollektivtrafiken på kvällar och helger

70 miljoner kronor

Satsning på bättre information vid förseningar och inställda avgångar

10 miljoner kronor

Satsning på att fler orter med fler än 300 invånare ska ha tillgång till kollektivtrafik med mellan 5-7 dubbelturer per dag

13 miljoner kronor

Satsning på skäligare förseningsersättning

15 miljoner kronor

Satsning för ökad dialog med kollektivtrafikresenärerna vid linjeändringar

2 miljoner kronor

Anpassning av större del av busstrafiken till att matcha anslutande tåg och bussars ankomst- och avgångstider

Befintlig budget

Införande av flexibla nattstopp i den skånska busstrafiken

Befintlig budget