Gruvdrift på Österlen vore katastrof

Den som äger mark ska ha rätt att bruka och besluta över den. Det låter som en självklarhet, men skogsbrukare, lantbrukare och andra markägare på Österlen kan tvingas upplåta sin mark för gruvdrift. Nu har Centerpartiet i Region Skåne därför föreslagit att regionen gemensamt tillskriver regeringen om de allvarliga problem detta skulle innebära.

– Att bryta upp landskapet på Österlen vore en katastrof, det skulle hota både besöksnäringen, livsmedelsproduktionen, lantbruk och livet i området, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Just nu är oron stor bland markägare och boende i det område som Bergstaten redan har gett det brittiska företaget ScandivanadiumLtd rätt att söka efter ämnet vanadin. Markägare har nämligen inget att säga till om i frågan och följden kan bli gruvdrift på mark där det idag finns näringar som lantbruk, skogsbruk eller fruktodlingar. Det skulle utgöra ett hot mot miljön, förändra landskapet och på allvar hota besöksnäringen som är en stark motor för Österlen. Nu har Centerpartiet i Region Skåne tagit initiativ till att regionstyrelsen tillskriver näringsminister Mikael Damberg (S) om det problem som riskerar drabba en hel bygd.

– Hotet om gruvdrift är verkligt och det oroar många som inte vill se sitt landskap förändrat eller sin mark obrukbar, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

– Dessutom hotas grundvattentäkter som försörjer både hushåll och viktig livsmedelsindustri i Sydostskåne.

– Vi vill att Skåne som region skriver till regeringen och påtalar de hot som eventuell gruvdrift skulle innebära för Skåne som helhet, Österlen är en viktig del av skånskt näringsliv med både stark turism och livsmedelsproduktion, säger Birte Sandberg (C).

Nästa regionstyrelse är den 6 september och först då kan ärendet tas upp för att vidare beredas.

– Om det ska ske gruvdrift på Österlen eller inte är naturligtvis inte en fråga som Region Skåne avgör, men det är viktigt att vi som instans påpekar vad ett sådant intrång skulle innebära för oss som region, säger Birte Sandberg (C).

– Att bestämmelserna är utformade så att enskilda markägare inte har något att säga till om är djupt problematiskt, vi behöver en förändring i lagstiftningen, säger hon.

– Äganderätten blir verkligen åsidosatt när näringsidkare blir åsidosatta på det här sättet, avslutar Birte Sandberg (C).