• / Nyheter
  • / Inför en trygghetscentral För Skånetrafiken

Inför en trygghetscentral För Skånetrafiken

Birte Sandberg (C),regionkandidat och gruppledare samt Lars Hansson (C), regionkandidat och ledamot i Kollektivtrafiknämnden


Det ska vara tryggt och säkert att välja bussen eller tåget, både för resenärer och personal. Idag släpper Centerpartiet i Region Skåne förslag för en tryggare kollektivtrafik i Skåne.

– Det är ett stort misslyckande när personer väljer bort kollektivtrafiken för att de inte känner sig trygga, säger Lars Hansson (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

– Kollektivtrafiken måste vara robust och ett alternativ att lita på. Där spelar tryggheten stor roll, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

– Ska fler kunna välja bort bilen och istället ta tåget eller bussen måste vi ta den här frågan på allvar, säger Birte Sandberg (C).

Nu föreslår Centerpartiet i Region Skåne därför att Skånetrafiken inför en trygghetscentral som resenärer kan höra av sig till när något känns otryggt.

– Ofta kan otrygga situationer uppstå utan att man känner att det är nödvändigt att ringa 112, många drar sig för det. Då tycker vi det är bra om resenärer kan ringa ett trygghetsnummer tidigt i en situation som känns otrygg innan den eskalerar och blir våldsam eller ordentligt hotfull, säger
Lars Hansson (C), ledamot kollektivtrafiknämnden.

– Det kan också kännas som en trygghet i sig att veta inför en resa att det finns ett nummer att ringa om något skulle kännas otryggt, säger Lars Hansson (C).

Trygghetscentralens uppgift blir att samordna resurser och skicka exempelvis väktare eller trafikledare till rätt plats. I Stockholms Länstrafik finns en trygghetscentral som har visat på goda resultat och Centerpartiet har nu skrivit en motion till regionfullmäktige om att utreda hur en sådan trygghetscentral kan införas i Skåne utifrån regionens behov och förutsättningar.

Centerpartiets förslag för ett tryggare Skånetrafiken

Samordna trygghetsresurserna med hjälp av en trygghetscentral

En trygghetscentral som samordnar de trygghetsresurser som finns tillgängliga och snabbt kan se till att rätt resurs åker till rätt plats skulle bidra till en säkrare kollektivtrafik i Skåne. I Stockholms Länstrafik har en sådan trygghetscentral visat på goda resultat. Centerpartiet i Region Skåne vill därför utreda hur en sådan trygghetscentral skulle kunna införas i Skånetrafiken med Skånes förutsättningar. Vi vill också utreda om en sådan central bör ha tillgång till och bevaka film från övervakningskameror på vissa platser och under vissa utsatta tider i realtid.

Inför en trygghetslinje

Centerpartiet vill göra det möjligt för Skånetrafikens resenärer att höra av sig till en trygghetslinje när de känner sig otrygga eller upptäcker skadegörelse. Det kan vara via telefonoperatörer eller kontakt via en app i mobilen. På så sätt kan resenärer tillkalla hjälp eller stöd i situationer som inte är akuta och kräver kontakt med 112. Det kan handla om att man ser att någon har vandaliserat eller en situation som känns otrygg på något sätt.

Ge experterna – våra resenärer – verktyg att delta i virtuella trygghetsvandringar

Hela Skåne är fullt av busshållplatser, tågstationer och perronger. Våra pendlare och resenärer, som reser med Skånetrafiken vid olika tider och platser, är de som känner till kollektivtrafik-Skåne bäst. Vi vill därför att Skånetrafiken ska ta vara på den kunskapen genom att öppna upp för virtuella trygghetsvandringar där resenärer själva kan ange var de känner sig otrygga och vad man skulle kunna göra för att åtgärda problemen. Det skulle utgöra en god grund för viktiga trygghetsförändringar i kollektivtrafiken.

Inför flexibla nattstopp

Vi vill att bussarna ska kunna stanna mellan busshållplatser sena kvällar och nätter. Om du har närmare hem eller till din destination från en plats som är mellan två hållplatser ska du kunna gå av där. Det är en åtgärd som skulle öka tryggheten i busstrafiken på kvällar och helger.