Förslag för en digital vård i Skåne

Birte Sandberg (C), Niels Paarup-Petersen (C) och Annette Linander (C)

Idag presenterade Centerpartiet i Region Skåne en ny rapport om e-hälsa med fyra skarpa förslag för en stärkt e-hälsa i Skåne.

Centerpartiet i Region Skåne vill att det ska bli möjligt att starta digitala vårdcentraler i Skåne. Den digitala vårdcentralen ska vara ansvarig för alla patienter som är listade hos dem och även ombesörja provtagningar och eventuella fysiska undersökningar, antigen i egen regi eller genom avtal med annan vårdaktör.

- Digitala vårdcentraler bidrar till en nära och jämlik vård. Ackrediteringsvillkoren och reglerna för ersättning måste ändras för att möjliggöra etableringar. Vården kan inte vara låst i gamla lösningar när det är kvalitet och tillgänglighet som är det viktiga, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionkandidat.

Centerpartiet vill även att alla vårdcentraler som är i Region Skånes egen regi ska få i uppdrag att erbjuda sina patienter digitala vårdbesök.

- Möjligheten att göra ett digitalt vårdbesök bidrar till en nära och jämlik vård. Samtidigt är skåningens valfrihet viktig: att själv kunna välja sin vårdcentral oavsett om den är i privat eller offentlig regi. Därför ska skåningen också kunna välja att göra ett digitalt vårdbesök hos en av vårdcentralerna i regionens regi, säger Annette Linander (C), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUND och regionkandidat.

I rapporten föreslår Centerpartiet också att ett pilotprojekt startas för att utveckla arbetssätt och tekniker för att tillvara ta spetspatienters kompetens. En spetspatient är en patient som har mycket god kunskap om sin sjukdom som ofta är kronisk.

- Många kroniska patienter vet, kan och vill mer än vad vården förväntar sig av en patient. Genom att ge kroniska patienter verktyg att hantera sin egen hälsa kommer vi skapa en mycket bättre och snabbare vård för dem, fortsätter Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i e-hälsoberedningen och regionkandidat.

Tandvården och vården kan med e-hälsa bindas ihop. I rapporten föreslår Centerpartiet att Folktandvården tillsammans med primärvården får i uppdrag att starta ett pilotprojekt för sjukdomar som har symptom som kan upptäckas av tandvården, däribland diabetes typ 2

- Vård och tandvård hänger ihop. Med e-hälsa blir det möjligt att bättre koppla ihop vården och tandvården för skåningens hälsa. Det finns sjukdomar som har symptom som visar sig i munnen och som skulle kunna upptäckas vid ett vanligt tandläkarbesök, däribland diabetes typ 2. Då ska tandläkaren enkelt kunna remittera patienten elektroniskt till vårdcentral för undersökning, rådgivning och eventuell vård, avslutar Birte Sandberg (C), gruppledare, ledamot i Beredningen för framtidens sjukvård och regionkandidat.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet

Centerpartiets förslag för en stärkt e-hälsa

Möjliggör digitala vårdcentraler

Centerpartiet vill att Region Skåne snabbutreder möjliga ändringar i ackrediteringsvillkoren för vårdcentraler och reglerna för ersättning för att möjliggöra etablerandet av digitala vårdcentraler och en digital kommunikation med patienter i Skåne.

Digitala vårdbesök i regionens egen regi

Centerpartiet vill att vårdcentraler som drivs i regionens egen regi får i uppdrag att börja erbjuda digitala vårdbesök. En utredning måste tillsättas för att undersöka formerna och förutsättningarna.

Ta tillvara på spetspatienters kompetens

Centerpartiet vill att Region Skåne inrättar ett pilotprojekt med spetspatienter för att utveckla arbetssätt, rutiner och teknik för att tillvara ta spetspatienters kompetens och öka spetspatienters möjlighet att själva ta ansvar för sin egen hälsa.

Bind samman vård och tandvård med e-hälsa

Centerpartiet vill att Folktandvården tillsammans med primärvården får i uppdrag att starta ett pilotprojekt för sjukdomar som har symptom som kan upptäckas av tandvården, däribland diabetes typ 2.