Välkommen satsning efter torkan

Birte Sandberg (C) och Lennart Pettersson (C)

På Centerpartiets initiativ ska Region Skåne stödköpa nötkött för att mildra torkans konsekvenser för många lantbrukare. Det har Servicenämnden beslutat efter ett förslag från Centerpartiet i Region Skåne tidigare i sommar.

– Det är viktigt att vi gör vad vi kan som region för att stödja hårt drabbade lantbrukare i den här exeptionella situationen, säger Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne.

Torkan som drabbat Skåne och Sverige under sommaren har inneburit allvarliga konsekvenser för många lantbrukare. I vissa fall har det blivit nödvändigt att nödslakta djur, vilket har inneburit stora svårigheter för många bönder.
– Som lantbrukare är man van vid att väderförhållanden påverkar omfattning av skörd och resultat, men sommarens situation har haft konsekvenser långt utöver det vanliga, säger Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne.

Under sommaren tog Centerpartiet i Region Skåne därför initiativ till att låta regionen utöka inköpen av närodlat nötkött för att mildra konsekvenserna. Resultatet är att Servicenämnden nu beslutat att Regionservice ska upphandla nötkött till de egna verksamheterna, givet att regionstyrelsen säger ja till samfinansiering.
– När vi nu går in och köper upp nötkött underlättar vi för bönder som har drabbats hårt av torkan. Det är väldigt positivt att vi som region kan agera på det här sättet, säger Lennart Pettersson (C), 2:e vice ordförande i Servicenämnden.

Inköpen ska uppgå till 587 000 kronor, vilket är gränsen för direktupphandling. Det kommer uppskattningsvis ge 5,5 - 7 ton kött som kommer frysas ner och ska användas under omkring sju månader. Region Skåne minskar också risken för att köttet i fråga annars skulle kunna kasseras på grund av att det inte finns andra köpare.