C vill satsa 60 miljoner för ett grönare Skåne i ny rapport

Charlotte Bossen (C), Annette Linander (C), Birte Sandberg (C) och Niels Paarup-Petersen (C)

Idag presenterar Centerpartiet i Skåne en rapport på tema miljö- och klimat med titeln ”Ett grönare Skåne är möjligt”. I rapporten tas ett helhetsgrepp om den gröna politiken både nationellt och lokalt i Skåne. Platsbantning, bilpooler, kollektivtrafik och en ”green highway” är exempel på förslagen som Centerpartiet föreslår, tillsammans med en extra satsning på 60 miljoner under nästa mandatperiod.

- Vi är övertygade om att ett grönare Skåne är möjligt. I denna rapport vill vi visa hur det är möjligt, bland annat genom att satsa 60 miljoner kronor ytterligare under nästa mandatperiod, säger Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne och regionkandidat

I rapporten lyfts plastfrågan tydligt. Både i fråga om plast i vattendrag, men även om utsläppen från förbränning av den fossila plasten. Enbart en fjärdedel av plasten återvinns idag. Resten förbränns. Centerpartiet vill därför ta krafttag mot plasten.

-Detta är jätteviktigt. Utsläppen i natur och luft från plastanvändningen är alldeles för höga. Den fossila plasten ska bort, Skåne ska plastbantas rejält under nästa mandatperiod, lovar Annette Linander (C),Regionkandidat.

Centerpartiet lyfter även frågan om utsläpp från transporter. Av vanliga hushålls utsläpp står transporterna för en tredjedel av dessa. För att vända detta vill Centerpartiet satsa på fler laddstolpar i hela Skåne bland annat genom att tillåta laddning i lyktstolpar, samt ett samarbete med andra regioner inspirerat av ”Green highway”.

- Ska fler köra elbil måste fler kunna ladda. Låt folk ladda i lyktstolpar, sätta in laddbox i hemmet och diskutera med andra regioner så vi bygger gröna motorvägar åt alla håll som gör det möjligt att resa med elbilen längre sträckor, säger Charlotte Bossen (C),Regionkandidat.

- Här vill vi också ge regionen i uppdrag att se hur vi kan möjliggöra fler laddstolpar, bland annat i lyktstolpar på regionens egna fastigheter, säger Lennart Pettersson (C), vice ordförande Servicenämnden och regionkandidat.

Bilpooler är något som Centerpartiet lyfter särskilt i rapporten. Att fler ska dela på en bil har stor klimatnytta och kan skapa större frihet för fler som idag inte äger en egen bil. i flera länder finns lyckade exempel där kollektivtrafiken samarbetar med bilpooler för att skapa helhetslösningar i resandet. Detta vill nu Centerpartiet utveckla.

- Vi vill ge Skånetrafiken i uppdrag att satsa på bilpoolsfrågan. Tar man tåget ska det vara möjligt att ta en bilpoolsbil när man kommer fram till stationen, gärna kopplat med jojokortet, säger Lars Hansson (C), ledamot kollektivtrafiknämnden och regionkandidat.

- Det är viktigt att detta sker i hela regionen, alla ska ha möjlighet att pendla med kollektivtrafiken och sen ta sig dit man ska. Bilpooler är en mycket bra lösning för att hela Skåne ska ha möjlighet att växa, konstaterar Lars-Göran Wiberg (C), regionkandidat.

En potential som Centerpartiet uppmärksammat finns i så kallat minusutsläpp. Det innebär att en teknik som fångar in koldioxid från atmosfären för att på så sätt minska utsläppen i luften. Centerpartiet vill att Regionen ser över möjligheten att stötta denna nya teknik, och på nationell nivå satsar över 3 miljarder för utvecklingen av ny teknik på området.

- Vi måste ha nytt tänk för att lösa miljö- och klimatfrågorna, utsläppen måste inte bara minska utan vissa delar måste helt tas bort. Därför måste vi som region se vad vi kan stötta upp med för denna nya teknik. Skåne ska vara världsledande när det kommer till grön teknik, detta är en del i detta, avslutar Patrik Holmberg (C), ledamot Regionala utvecklingsnämnden och regionkandidat.

Rapporten i sin helhet kan läsas här , 207.9 kB.