• / Nyheter
  • / Nytt ledarskap för Skåne framåt!

Nytt ledarskap för Skåne framåt!

På många sätt går det bra för Skåne. Men inte på alla. Skåne är en region med många utmaningar och samtidigt otroligt mycket potential. Vi borde vara en sprudlande region som präglas av optimism och framtidstro. Men istället känner många en stark oro. Vårdköerna ökar. Kollektivtrafiken drabbas av ständiga förseningar. Arbetslösheten fortsätter vara bland de högsta i landet.

Valet till regionfullmäktige är ofta det bortglömda valet som inte får lika mycket fokus som valet till kommun och riksdag. Men frågorna som bestäms i regionfullmäktige är ack så viktiga för medborgarna. Det är i regionfullmäktige som beslut om bland annat hur vår sjukvård och kollektivtrafik ska fungera, fattas. Det är också till regionen ungefär en tredjedel av det som betalas i skatt på inkomster går till för att finansiera verksamheten.

Efter fyra år med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som Region Skånes styrande partier är det tydligt att de har misslyckats med att utveckla hela vår region, inte minst den skånska sjukvården. Det behövs förändring och Centerpartiet går till val på att få ett nytt ledarskap som för Region Skåne framåt! Ett ledarskap som kan ta ansvar och visa handlingskraft. Men inte minst vända utvecklingen och skapa optimism och framtidstro. Vi är redo att axla det ansvaret.

För oss finns det några huvudområden som vi fokuserar lite extra på i dagens regionval och som är viktiga för oss inför kommande mandatperiod.

1. Nära vård för Skåne framåt

Vi behöver satsa på den nära vården. Vårdcentralerna är grundbulten i sjukvården och behöver tydliga satsningar för att stärkas. Det är de som ska vara den första vägen in i den skånska sjukvården för dig som patient. För att lyckas med detta måste tillgängligheten till vårdcentralerna öka. Där du som patient ska få möjlighet till en fast läkarkontakt. Vi slår också vakt om valfriheten inom vården. Du ska få den bästa vården oavsett om vem som driver den.

2. Kollektivtrafik för Skåne framåt

En bra kollektivtrafik i hela Skåne är avgörande för att klara miljö- och klimatutmaningen samt för att ge alla skåningar friheten att bo och verka var man vill i Skåne. Man måste kunna lita på att kollektivtrafiken går när den ska. Det gör vi genom ett större utbud under större del av veckan och dagen, genom bättre villkor för resenärerna och genom generella insatser för att öka antalet resenärer. Satsningarna sker både på̊ landsbygden som i staden, både för pendlaren som för fritidsresenären, både på̊ dag som på̊ kväll och helger. Därför vill vi satsa 208 miljoner på den skånska kollektivtrafiken!

3. Stärkt psykisk hälsa för Skåne framåt

En av vår tids största utmaningar är den ökade psykiska ohälsan hos befolkningen. Detta gäller i alla åldrar. Men inte minst oroande är ökningen bland våra barn och unga. Drabbas man av psykisk ohälsa tycker vi det är viktigt att kunna få snabb och professionell hjälp med ett starkt första omhändertagande. Här fyller vårdcentralerna en viktig roll att ge det första stödet. Men det är inte allt. Psykiatrin behöver också bli mer tillgänglig, framförallt för barn och unga. När det är barn som mår dåligt är det extra viktigt att de snabbt kan få hjälp.

4. Miljö för Skåne framåt

En av vår tids största utmaningar är miljö- och klimatfrågan. Under lång tid har allvaret i denna fråga varit bärande i Centerpartiets politik. Men backspegeln betyder inte mycket idag, utan vi vill blicka framåt. Därför anser Centerpartiet att klimatfrågan tydligt måste prioriteras, särskilt under kommande år. Skåne kan och måste göra mer i frågan för att minska utsläppen och skapa en grönare region där vi tillsammans skapar den miljövänliga utvecklingen.

5. Tillväxt för Skåne framåt

Arbetslösheten i Skåne är en av de högsta i landet. Detta måste vi förändra. Fler måste kunna gå till jobbet i Skåne. På så sätt skapar vi en starkare region där fler kan bidra. För att skapa fler jobb måste vi bland annat ta tillvara på våra småföretag och förbättra deras villkor. Där skapas 4 av 5 jobb idag. Skåne är också en stark innovationsregion med många möjligheter som är nödvändiga för en hållbar framtid. Dessa möjligheter måste vi stärka. Samtidigt som vi utvecklar en forskning i världsklass kan vi då också få fler jobb.

En röst på Centerpartiet innebär en röst för ett nytt ledarskap som för Skåne framåt! Idag är det ditt val. Vilken väg väljer du?

Charlotte Bossen (C)
Förstanamn på listan i regionvalkrets Sydväst 1

Lars Hansson (C)
Förstanamn på listan i regionvalkrets Nordväst

Patrik Holmberg (C)
Förstanamn på listan i regionvalkrets Sydväst 2

Annette Linander (C)
Förstanamn på listan i regionvalkrets Mellan

Birte Sandberg (C)
Förstanamn på listan i regionvalkrets Sydost

Lars-Göran Wiberg (C)
Förstanamn på listan i regionvalkrets Nordost