• / Nyheter
  • / Möt Lars Hansson, nyvald vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Möt Lars Hansson, nyvald vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Lars Hansson, 63 år från Helsingborg. Vald till förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden samt ordinarie ledamot i regionfullmäktige för Centerpartiet i Region Skåne.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
Jag började engagera mig i Centerpartiet därför att jag redan i unga år ville vara med och påverka. I skolan var jag aktiv som ombud i elevrådet, både i grund- och gymnasieskola. Valet av Centerpartiet var enkelt. Min pappa och mer eller mindre alla släktingar på hans sida var aktiva Centerpartister på Gotland och jag lyssnade mycket på deras diskussioner, något som präglade mitt ställningstagande mycket.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Som vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden och ledamot i regionfullmäktige, vill jag framförallt förbättra kollektivtrafiken både i staden och på landet. Punktligheten och informationen vid inställda turer måste bli bättre. Vi måste skapa en trygghet för både anställda och resande med Skånetrafiken. Dessutom kommer jag arbeta för att tåg och bussar på riktigt blir ett bra alternativ till bilen.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt uppdrag?
Som ordförande i Helsingborgs kommunala bostadsbolag, tar jag bland annat med mig hur vi bidragit till att utveckla Helsingborgs stadsdelsutveckling. Som ledamot i Kollektivtrafiken har jag lärt mig att dialogen med våra resenärer och kommuner måste bli avsevärt bättre.

I mitt arbete som sakkunnig i drogfrågor på Tullverket har jag arbetat mycket med psykisk ohälsa och drogmissbruk förknippat till denna problematik. Det är några saker jag kommer ta med mig in i mitt uppdrag framöver.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Vår största utmaning framöver blir absolut att försöka få bättre balans i Region Skånes ekonomi. Då krävs ett bättre ledarskap och en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Ytterligare en utmaning blir att stärka vår Öresundsintegration och infrastruktur. Den måste helt enkelt bli bättre.

Vilken fråga brinner du lite extra för - och varför?
De frågor jag brinner lite extra för är en bättre fungerande kollektivtrafik och ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst - och varför?
Min emoji är en Tulltjänsteman. Den representerar mitt yrke som jag älskar och brinner för.