• / Nyheter
  • / Centerpartiets topplag i Region Skånes nämnder och styrelser

Centerpartiets topplag i Region Skånes nämnder och styrelser

Centerpartiets ledamöter i regionfullmäktige


Regionfullmäktige valde vid sitt sammanträde i tisdags de politiska nämnderna i Region Skåne för perioden 2019 - 2022. Där blev flera centerpartister valda till olika presidieposter som nu får ansvaret att vara med och driva Region Skåne framåt.

- Genom att lägga en miljard kronor på vårdcentralerna under mandatperioden tar vi ett rejält steg mot en verkligt närmare vård för skåningen. Att primärvården fungerar är en förutsättning för att hela vårdkedjan ska hålla. Den budget som nu röstats fram av regionfullmäktige innebär också ett första steg mot en fast vårdkontakt i Skåne. Det är en historisk reform, säger Birte Sandberg (C) som i tisdags valdes till primärvårdsnämndens ordförande.

- Jag ser ödmjukt på uppgiften att fortsätta driva CSK:s positiva utveckling framåt där det är mycket som går bra kring produktion, tillgänglighet och minskande sjukskrivningstal. Samtidigt som man brottas med ekonomiska utmaningar som vi nu måste ta tag i, säger Patrik Holmberg (C), nyvald ordförande för Kristianstads sjukhusstyrelse.

- Jag ser fram emot ett ordförandeskap i Landskrona lasarett, i en tid där vi gör en stor satsning på sjukhusen och tillsammans med förvaltningen och personalen får möjlighet att arbeta fram en stark organisation och bättre ekonomisk styrning. Än mer intressant ska detta ordförandeskap bli när vi under kommande mandatperiod vill utveckla såväl de mindre sjukhusen som primärvården för att skapa en mer decentraliserad och tillgänglig vård där professionen får leda utvecklingen. Det är med stor vördnad och tacksamhet jag tar mig an detta uppdrag, säger Warda Fatih (C), som valts till ordförande för Landskronas sjukhusstyrelse.

- Jag kommer att arbeta för en modern och tillgänglig Folktandvård i hela Skåne som har fokus på att erbjuda bästa möjliga tandvård. Särskilt viktigt är förebyggande insatser för både barn och vuxna så att skåningen får hjälp att få en bättre munhälsa och en högre livskvalitet. En nära tandvård helt enkelt, säger Niklas Larsson (C), som vid årsstämman i vår tillträder som ordförande för Folktandvården Skåne AB.

- Som legitimerad arbetsterapeut ligger området psykiatri, habilitering och hjälpmedel mig varmt om hjärtat. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att få kombinera min sakkunskap med liberal politik för att vara med och föra den skånska psykiatrin, habiliteringen och hjälpmedelsorganisationen mot den nystart som den så väl behöver, säger Charlotte Bossen (C), som vid årsskiftet tillträder som förste vice ordförande i psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

- Fler behöver få möjligheten att resa kollektivt över hela Skåne och jag ser framemot att få jobba med att utveckla och anpassa trafiken så att det blir verklighet. Att anpassa bussavgångar med tågtrafiken, jobba tätare med kommunerna och öka trygghet ombord är exempel på hur vi kan få fler att välja bussen eller tåget, säger Lars Hansson (C), tillträdande förste vice ordförande för kollektivtrafiknämnden.

- Det blir fantastiskt att få jobba nära den professionella personalen på Ängelholms sjukhus. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan göra något bra ännu bättre. Det är ett av de skånska sjukhusen som ligger över rikssnittet exempelvis inom tillgänglighet, kontinuitet och bemötande. När vi tar vara på det vi redan har kan vi få en mer tillgänglig vård, säger Lars-Göran Wiberg (C), tillträdande förste vice ordförande för Ängelholms sjukhusstyrelse.

- Jag ser fram emot att vara med och driva på för fortsatt utveckling av Trelleborgs lasarett. Det innovativa arbete som bedrivs i Trelleborg med Framtidens vårdavdelning är unikt och min förhoppning är att det kan vara en inspiration för andra. Sjukhusstyrelserna gör det möjligt att på nära håll arbeta för en nära vård, säger Ulrika Axelsson (C), nyvald förste vice ordförande i Trelleborgs sjukhusstyrelse.

- Med ett stark lag från Centerpartiet som nu valts av regionfullmäktige med dessa ordföranden och vice ordföranden i spetsen känner jag mig stolt och förhoppningsfull över att kunna driva igenom mycket närodlad politik under de kommande åren som för Skåne framåt, säger Annette Linander (C), gruppledare i Region Skåne.