Möt Lars-Göran Wiberg, nyvald vice ordförande för Ängelholms sjukhus

Lars-Göran Wiberg, 55 år från Hässleholm. Vald till förste vice ordförande för Ängelholms sjukhus.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
Jag har alltid tyckt om att argumentera och påverka, därför började jag engagera mig både fackligt och politisk. Är man då uppvuxen på landsbygden och har arbetat med jord och skogsbruk, så är Centerpartiet det naturliga valet. Enligt mig är Centerpartiet det enda parti som alltid ser till att hela Skåne ska leva. Det innebär att man ska ha möjlighet att bo och verka i hela Skåne.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Jag vet att Ängelholms sjukhus har ett bra rykte, så för mig är det naturligt att arbeta nära nära den professionella och duktiga personalen. Jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan göra något bra ännu bättre.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt uppdrag?
Den senaste mandatperioden har jag haft uppdrag inom Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och KRYH. HSN analyserar och bedömer det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. Skånevård Kryh omfattar primärvården i östra Skåne, sjukhusen i Ystad, Hässleholm och Kristianstad.

Det innebär att jag har arbetat med beslut, styrning och ledning av den skånska sjukvården. Jag skulle våga påstå att det har gett många goda erfarenheter som är viktiga att ta med in i mitt nya uppdrag.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Den största utmaningen är att få ordning på ekonomi, styrning och ledning. Vi måste få organisationen att fungera och ta bort de systemfel som finns. Rent konkret så måste vi korta vårdköerna. För att klara det så krävs det att skåningarna får rätt vård på rätt nivå.

Vilken fråga brinner du lite extra för - och varför?
Det är ju sjukvården i Skåne. Det är den frågan som ligger närmast våra medborgare. Förr eller senare så kommer man att behöva sjukvård och när den tiden kommer så ska vården fungera.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst - och varför?
😜 Jag känner mig oftast glad och på gott humör.