• / Nyheter
  • / Möt Lennart Pettersson, nyvald förste vice ordförande i Regionfullmäktige

Möt Lennart Pettersson, nyvald förste vice ordförande i Regionfullmäktige

Lennart Pettersson, 66 år från Svalöv. Vald till förste vice ordförande i Regionfullmäktige.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet? Jag är nog född Centerpartist – eller bondeförbundare som partiet hette 1952. Min far var mycket engagerad och jag har varit politiskt intresserad sedan tidig skolålder.

Centerpartiet har det bästa av det mesta, värnar de svagare samt står upp för rättvisa i samhället.

Vad ser du mest fram emot som med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Utöver att få vara med och leda Regionfullmäktiges sammanträden, blir det förhoppningsvis ett antal möten med intressanta personer som jag inte hade fått möjlighet att träffa annars. Jag vill också bidra till att skapa ett bra debattklimat, där vi respekterar både demokratin och varandra som människor.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt nya uppdrag?
Jag har tidigare varit bland annat ordförande i kommunstyrelsen och riksdagsledamot, vilket ger mig en lång och gedigen politisk erfarenhet. Dessutom kan jag komplettera min politiska erfarenhet med en bakgrund som både fastighetsmäklare och egen företagare i många år. Sammantaget har jag alltså en bredd från både det privata näringslivet och politik på lokal, regional och nationell nivå.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Jag ser två utmaningar som sticker ut: Den ena är att få ekonomin i balans och den andra är rekrytering av anställda. Det är tyvärr många bristyrken som påverkar vår verksamhet och det kan bli svårt att få tag i behörig personal.

Vilken fråga brinner du lite extra för - och varför?
Demokratifrågan är den fråga som är viktigast just nu. Att skapa förtroende för de politiska partierna och för oss politiker, är helt avgörande för om vi ska ha en demokrati i framtiden. Mer demokratiutbildning och en ökad bildning behöver prioriteras. En annan fråga är självklart att se till hela Skåne, när vi tar våra beslut. Kantringen mot väster behöver upphöra och jag vill fördela resurserna över hela länet.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst - och varför?
Livet blir mycket enklare om man har roligt. Någon har sagt: ”Det finns inga så allvarliga beslut att man inte kan ha roligt på vägen.” Så vill jag att vi ska ha det i Region Skåne.