• / Nyheter
  • / Möt Warda Fatih, ordförande för Sjukhusstyrelsen Landskrona

Möt Warda Fatih, ordförande för Sjukhusstyrelsen Landskrona

Warda Fatih, 24 år från Malmö. Tillträdde vid årsskiftet som ordförande för Sjukhusstyrelsen Landskrona.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
Min resa inom politiken började efter att jag varit samhällspolitiskt engagerad i två olika föreningar som arbetat med global hälsa och hedersrelaterat våld och förtryck. Jag upptäckte att många av vår tids viktigaste frågor saknade ordentliga lösningar från politiskt håll och blev därmed nyfiken på att påverka politiken själv. Efter att ha jämfört de olika partierna fann jag att Centerpartiet låg mig närmast om hjärtat då jag både fann grundvärderingarna om frihet, marknadsliberalism, klimatfrågorna och jämställdheten där.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Jag ser fram emot att få utveckla sjukvården i nära samarbete med medarbetare och sjukhuschefer, att få bidra till en mer resurseffektiva och tillgänglig vård och skapa lösningar som gör att Skåne närmar sig visionen om en mer samordnad vårdkedja där digital teknik blir en nyckel i vårdkommunikationen. Jag vill se en stärkt valfrihet inom vården, där informationen och valmöjligheter tydligare kommer patienterna och medborgarna till del och jag vill att vi tar stora steg mot att utveckla våra mindre sjukhus. Jag tror på att mycket av den viktiga omställningen i vården kan bidra till en mer nära, personcentrerad och informativ vård. Det är en förändring jag ser fram emot att vara en del av.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt uppdrag?
Jag tror att min bas inom den medicinska utbildningen, en stor förståelse för våra viktigaste folkhälsofrågor och livsstilssjukdomar samt min erfarenhet från arbetet med global hälsa kommer att bidra till att jag bevarar ett holistiskt perspektiv i framtagandet av politiska åtgärder. Det förhindrar ett stuprörstänkande och skapar ett starkt fokus på synergieffekter som vi vill uppnå med en förbättrad regional utveckling, starkare tillväxt och bättre sjukvård. Allt hänger ihop och det är viktigt att bevara förståelsen för helheten även inom ett enskilt uppdrag. Jag tror också att min profil som är lite annorlunda kommer att bidra med nya perspektiv och innovativt tänkande.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Region Skåne har flera stora utmaningar framför sig. Dels handlar det om ekonomin; att få en budget som klarar framtidens investeringar och komma till bukt med de tidigare årens underskott; och dels handlar det om att bädda inför stora omställningar både inom sjukvården och för klimatet.

Vilken fråga brinner du lite extra för - och varför?
Jag brinner för många frågor, men i mitt nuvarande uppdrag brinner jag extra för frågor som rör välfärdsfinansiering. Jag tycker att de stora frågorna, om hur vi skapar en hållbar finansiering och ett tillgängligt vårdsystem, där sjukvården kan skräddarsy sina insatser samtidigt som individen får friheten att välja, är otroligt viktiga.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst - och varför?
Med en förkärlek till fakta, forskning och litteratur skulle jag säga att emojin med ett par läsglasögon beskriver mig bäst.