• / Nyheter
  • / Möt Ulrika Axelsson, vice ordförande för Sjukhusstyrelsen Trelleborg

Möt Ulrika Axelsson, vice ordförande för Sjukhusstyrelsen Trelleborg

Ulrika Axelsson, 50 år från Sjöbo. Sedan årsskiftet förste vice ordförande i Sjukhusstyrelsen Trelleborg och ledamot i Kulturnämnden.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
Jag föddes in i politiken och Centerpartiet. Min far och min farfar var engagerade kommunpolitiker. Liksom dom vill jag förändra samhället till det bättre för alla som bor och verkar där.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Att få lära mig mer! Jag ser fram mot att få lära mig mer om sjukvård och hur sjukhus kan arbeta för att ge sina patienter en god vård. Men jag tycker också att medarbetarperspektivet är otroligt viktigt. På många ställen inom den svenska vården råder det brist på till exempel sjuksköterskor. Därför är det så viktigt att de anställda trivs på sin arbetsplats och känner att de kan påverka sitt arbete att utvecklas i en positiv riktning.

När det gäller kulturpolitiken, som jag också är aktivt i, vill jag arbeta för att vi ska hitta nya former för att få kulturen att nå ut till så många skåningar som möjligt.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt uppdrag?
Jag skulle vilja säga livet i stort. Vi människor är ju till stor del summan av vad vi har varit med om, både på gott och ont. Så jag skulle vilja säga att jag tror att jag kommer att ha nytta av alla mina erfarenheter i mina uppdrag. Sedan vill jag också slå ett slag för att det är viktigt att se – och se till – hela Skåne.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
För att vara rak och kanske lite torr: Vi måste få en ekonomi i balans så att våra skattemedel används på rätt ställen.

Vilken fråga brinner du lite extra för – och varför?
Jag vill att skåningarna ska känna att blir man sjuk så finns det avancerad och rätt vård att få. Det är också viktigt att kulturlivet spirar och finns levande i hela Skåne.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst – och varför?
Den glada gubben med solglasögon – eftersom jag själv är glad och tycker om sommaren.